Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 100-106, Бібліогр. 18, рос.
УДК: 578.001.53:543.45

ІМУНОСЕНСОРНА ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ
ДО ВІРУСУ ЕПШТЕЙНА-БАРР

Н. В. Нестерова, С. Л. Рибалко, С. Д. Загородня, Г. В. Баранова, А. В. Головань

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України, Київ

Сучасний рівень розвитку молекулярної біології у поєднанні з досягненнями фізики і хімії визначили новий напрям у діагностиці захворювань — використання розроблених за допомогою хімічних та оптичних методів імуносенсорних тест-систем. Зокрема, звертають на себе увагу біосенсори на основі ефекту поверхневого плазмонного резонансу, які належать до класу оптичних.

У роботі наведено дані експресного виявлення антитіл до вірусу Епштейна-Барр у сироватках крові хворих з використанням оптоелектронного приладу «Плазмон 6». Розроблено експериментальні серії імунодатчиків для експресної діагностики і відпрацьовано базові показники їхньої діагностичної якості. Створено негативну та позитивну панелі сироваток, які використовували для визначення діагностичної специфічності й чутливості розробленої імуносенсорної тест-системи. Діагностична специфічність розробленої тест-системи становила 100%, діагностична чутливість — 95%, відтворюваність результатів — 99%. Досліджено умови і можливий термін зберігання імунодатчиків. Визначено термін їх зберігання, який становить 6 місяців, що свідчить про стабільність розроблених імуносенсорів. Проведені лабораторно-експериментальні дослідження зразків імуносенсорної тест-системи показали, що вона є достатньо ефективною і специфічною для виявлення антитіл до вірусу Епштейна-Барр і може використовуватися для діагностики захворювань, спричинених цим вірусом.

Ключові слова: вірус Епштейна-Барр, поверхневий плазмонний резонанс, імуносенсорна тест-система.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008