Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 107-114, Бібліогр. 16, укр.
УДК: 577.152.321+663.11

КУЛЬТИВУВАННЯ БАЗИДІОМІЦЕТІВ —
АКТИВНИХ ПРОДУЦЕНТІВ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНИХ ЕНЗИМІВ
І. Загальна целюлозолітична активність культуральних фільтратів базидіоміцетів

К. Г. Древаль, М. І. Бойко

Донецький національний університет

Підібрано умови культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлозолітичних ензимів за факторами рН живильного середовища (значення рН варіювали від 3 до 9 з інтервалом 1 од) і температури (значення змінювались від 24 до 36 oС з інтервалом 2 oС). Визначали загальну целюлозолітичну активність усіх ензимів комплексу целюлаз відносно фільтрувального паперу. Встановлено, що оптимальне початкове рН живильного середовища для всіх штамів дорівнює 7, температура культивування — 28 oС для штаму Sh-1 Stereum hirsutum, 32 oС — для штаму AnSc-1 Daedaleopsis confragosa f. confragosa та 34 oС — для штамів К-1, А-Дон-02, Д-1 Irpex lacteus. У результаті оптимізації умов культивування значення загальної целюлозолітичної активності зросли на 16% для штаму К-1 Irpex lacteus, на 19% — для А-Дон-02 Irpex lacteus, на 107% — для Sh-1 Stereum hirsutum і на 159% — для Д-1 Irpex lacteus. Водночас підбір умов культивування дав змогу підвищити питому загальну целюлозолітичну активності штаму Sh-1 S. hirsutum на 9%, штаму А-Дон-02 I. lacteus — на 23%, штаму AnSc-1 D. confragosa f. confragosa — на 51%, штаму Д-1 I. lacteus — на 143%. Для штаму J-2An Phellinus pomaceus активності целюлаз у жодному варіанті досліду не виявлено. Максимальну загальну активність ензимів целюлозолітичного комплексу для культур К-1, А-Дон-02, Д-1 Irpex lacteus та AnSc-1 D. confragosa f. confragosa встановлено на 7-му добу експерименту, тимчасом як для культури Sh-1 S. hirsutum — на 14-ту добу.

Ключові слова: базидіоміцети, целюлозолітичні ензими, температура культивування, рН середовища, оптимізація, Irpex lacteus, Stereum hirsutum, Daedaleopsis confragosa f. confragosa, Phellinus pomaceus.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008