Оберіть свою мову

Декларація про права людини та тварин

Biotechnologia Acta зосереджується на правилах, рекомендованих Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, які використовуються в експериментальних та інших наукових цілях (Страсбург, 1986)  https://rm.coe.int/168007a67b та Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) https://www.icmje.org/  (Єдині вимоги до рукописів, що подаються до біомедичних журналів) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142758/.

Усі процедури, що описують експерименти за участю лабораторних тварин, будь-яких біоматеріалів людського походження, включаючи донорів та/або пацієнтів, повинні проводитися з дотриманням норм біоетики.

Повідомляючи про дослідження, що включає дані про людину, автори повинні вказати, чи були дотримані процедури, оцінені відповідальним комітетом з перевірки (інституційним та національним) або, якщо офіційний комітет з етики відсутній, відповідали Гельсінській декларації, переглянутій у 2013 році (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html). Якщо є сумніви щодо того, чи проводилося дослідження відповідно до Гельсінської декларації, автори повинні пояснити обґрунтування свого підходу та продемонструвати, що інституційний контрольний орган явно схвалив сумнівні аспекти дослідження. Схвалення відповідальним рецензійним комітетом не перешкоджає редакторам сформувати власне судження про належність проведення дослідження.

Звітуючи про експерименти на тваринах, автори повинні вказати, чи було дотримано інституційні та національні стандарти догляду та використання лабораторних тварин. - Міжнародний комітет редакторів медичних журналів («Рекомендації щодо проведення, звітності, редагування та публікації наукових робіт у медичних журналах») – грудень 2014 р.
Усі звіти про дослідження, які подаються на розгляд для публікації в Biotechnologia Acta, повинні включати заяву(и) про підтвердження того, що відповідні схвалення були отримані від відповідного органу або комітету з етики досліджень. Будь-який рукопис, що описує дослідження, у якому брали участь люди, має містити заяву, яка підтверджує, що експерименти проводилися за попередньою інформованою згодою (письмовою чи усною, залежно від обставин) від кожного учасника.

Вся особиста інформація повинна бути анонімною перед публікацією, якщо не було надано запис про чітку згоду залученого пацієнта(ів). Будь-який рукопис, що описує дослідження на тваринах, повинен містити заяву в розділі «Матеріали та методи» (або текст з описом експериментальних процедур), який підтверджує, що були вжиті всі належні заходи для мінімізації болю або дискомфорту, а також повинні бути надані подробиці догляду за тваринами.

Експериментальні дослідження на хребетних або будь-яких регульованих безхребетних повинні відповідати інституційним, національним або міжнародним вказівкам і, якщо такі є, повинні бути схвалені відповідним комітетом з етики. До рукопису має бути включено заяву про відповідність інструкціям та/або етичне схвалення. Для досліджень із залученням тварин, які належать клієнтам, автори повинні задокументувати інформовану згоду клієнта та дотримання високих стандартів (найкращої практики) ветеринарної допомоги. Авторам рекомендується дотримуватися рекомендацій Animal Research: Reporting In Vivo Experiments (ARRIVE) для звітування про дослідження на тваринах.

Польові дослідження мають проводитися відповідно до місцевого законодавства, а рукопис має містити заяву із зазначенням відповідних дозволів та/або ліцензій. Ми рекомендуємо авторам дотримуватися Конвенції про біологічне різноманіття та Конвенції про торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення.

Якщо в роботі використовуються хімічні речовини, процедури або обладнання, які мають будь-які незвичайні небезпеки, пов’язані з їх використанням, автор повинен чітко визначити це в рукописі. Якщо в роботі використовуються тварини або люди, автор повинен переконатися, що рукопис містить заяву про те, що всі процедури були виконані відповідно до відповідних законів та інституційних вказівок і що їх схвалив відповідний інституційний комітет(и). Автори повинні включити в рукопис заяву про те, що було отримано інформовану згоду на експерименти з людьми. Завжди слід дотримуватися прав суб’єктів на конфіденційність.