Оберіть свою мову

Редакційна політика

Редакційна політика журналу Biotechnologia Acta базується на рекомендаціях з етики наукових публікацій, розроблених Комітетом з етики публікацій (COPE) (https://publicationethics.org/), відповідає сучасним вимогам українського законодавства щодо авторського права та плагіату і направлена на

– сприяння високим академічним та етичним стандартам шляхом одинарного сліпого рецензування та дотримання рекомендацій найкращої практики;

– сприяння прозорості рецензування шляхом застосування публічно доступної форми оцінювання та встановленого процесу;

– полегшення доступу до результатів досліджень для українського та міжнародного дослідницького співтовариства шляхом

  • надання структурованих рефератів англійською/українською мовами;
  • забезпечення відкритого доступу до повних текстів;
  • підтримки міжнародної ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC-BY-NC);
  • безкоштовне оброблення та публікація статей

– забезпечення неупередженого розгляду всіх поданих документів за встановленим порядком;

– використання ліцензійної угоди для регулювання авторства, авторських прав, прав інтелектуальної власності та потенційного конфлікту інтересів;

– впровадження механізмів виправлення статті у разі виявлення помилок або порушень після її публікації.

Редакція очікує від авторів дотримання таких принципів:

– оригінальність дослідження;

– достовірні результати і непогрішність даних;

– об’єктивне обговорення значущості дослідження;

– визнання внеску та належне посилання на роботу інших осіб;

– уникнення непотрібних посилань на свої роботи та надмірного розширення списку літератури;

– надання конфіденційної інформації лише за наявності чіткого дозволу її власника / джерела;
– наявність дозволу третьої сторони на використання їхнього вмісту (у тому числі зображення) в публікації;

– визнання всіх, хто зробив істотний внесок в результати дослідження, що подані в роботі;
– затвердження остаточного варіанту статті всіма співавторами та їхня письмова згода на його опублікування;

– негайне повідомлення редакції про суттєві помилки або неточності в публікації.

Редакція очікує від рецензентів і редколегії дотримання таких принципів:

– забезпечення об’єктивного оцінювання, що базується виключно на академічних заслугах роботи і спрямовано на поліпшення якості тексту;

– інформування Виконавчого редактора про можливий конфлікт інтересів та підозру на плагіат;

– своєчасне попередження гшовноого редактора про те, що огляд не може бути завершений вчасно, або якщо документ не відповідає компетенції;

– розгляд рецензованої статті як конфіденційної інформації;

– звернення уваги до пропущених посилань, перевищення кількості посилань і суттєвого повторення вже опублікованих результатів

Авторське право та копіювання

Усі статті, опубліковані в журналі, вільно доступні за ліцензією CC-BY-NC з наступних веб-сайтів:

– Журнал “Biotechnologia Acta” http://biotechnology.kiev.ua ;
– Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua

Статті рецензуються двома провідними спеціалістами у відповідній галузі, яких призначає редколегія, після чого автору надсилається примірник рукопису статті із зауваженнями рецензентів. Виправлений авторами варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним, після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими. При затвердженні номеру редколегія керується датою надходження останнього варіанта. У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає авторові письмове повідомлення.

Редактори нашого журналу вважають надісланий рукопис та всю комунікацію з авторами та рецензентами конфіденційною. Автори також повинні розглядати спілкування з журналом як конфіденційне: листування з журналом, звіти рецензентів та інші конфіденційні матеріали не можна публікувати на будь-якому веб-сайті або іншим чином оприлюднювати без попереднього дозволу редакторів, незалежно від того, чи буде врешті опубліковано подання чи ні.

Biotechnologia Acta вимагає від усіх авторів розкривати будь-який фінансовий конфлікт інтересів, який може бути витлумачений як вплив на результати або тлумачення їхнього рукопису. Автори повинні повідомити про будь-який такий конфлікт у супровідному листі, що супроводжує рукопис, і в розділі «Подяка» самого рукопису.

Читачі повинні бути поінформовані про те, хто фінансував дослідження або інші наукові роботи, і чи брали участь спонсори у дослідженні та його публікації, і якщо так, то яким чином.