Оберіть свою мову

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Загальна інформація

Журнал «Biotechnologia Acta» публікує результати наукових досліджень з різних напрямів сучасної біотехнології, оглядові, експериментальні статті, нові методики, короткі повідомлення, тези доповідей і статті, присвячені історії біотехнології, а також соціальним, правовим, моральним і етичним проблемам цієї галузі науки.

Статті в журнал приймаються українською та англійською мовами, публікуються англійською та супроводжуються ідентичними за змістом резюме українською мовою.

Плата за редакційну обробку і публікацію не береться.

Біоетичні норми

Журнал орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), а також Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE).

Усі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, будь-яких матеріалів людського походження або за участі донорів і/або пацієнтів необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. При описі експериментів з лабораторними тваринами необхідно вказати яким рекомендаціям по роботі з тваринами (інститутським, національним) слідували при проведенні цих процедур.

Якщо існує сумнів у тому, що дослідження було проведено відповідно до Гельсінкської декларації 1964 року або порівнянними стандартами, автори повинні пояснити причини свого підходу і продемонструвати, що незалежний комітет з етики або інституційна наглядова рада явно схвалили сумнівні аспекти дослідження.

До тексту перед розділом «Посилання» мають бути включені такі твердження. У разі Схвалення Етичного Комітету повинно бути наступні твердження:

1. Усі процедури, виконані у дослідженнях за участю людей, відповідають етичним стандартам інституційного та/або національного дослідницького комітету, а також Гельсінкської декларації 1964 року та її більш пізнім поправкам або порівнянними етичним стандартам. Для ретроспективних досліджень офіційної згоди не потрібно.

2. Заява про захист прав тварин:

Необхідно забезпечити благополуччя тварин, що використовуються для досліджень. Повідомляючи про експерименти на тваринах, автори повинні вказати, чи дотримувалися міжнародні, національні та/або інституціональні інструкції щодо догляду й використання тварин, і що дослідження були схвалені комітетом з етики досліджень в установі або практиці, в якій були проведені дослідження (якщо такий комітет існує ).

Якщо статті не містять досліджень за участю людей або тварин, проведених будь-ким з авторів, виберіть твердження: «Ця стаття не містить досліджень за участю людей або тварин, виконаних будь-ким з авторів».

Етична відповідальність авторів
Biotechnologia Acta прагне підтримувати високу репутацію наукових досліджень. Як член Комітету з етики публікацій (COPE), журнал буде слідувати рекомендаціям COPE щодо того, як боротися з потенційними порушеннями етичних норм. Автори повинні утримуватися від спотворення результатів досліджень, які можуть завдати шкоди довірі до журналу, поставити під сумнів професіоналізм авторів журналу, і тим самим дискредитувати наукову діяльність у цілому. Підтримка високої репутації наукових досліджень та їх опису може бути досягнуто шляхом дотримання правил добросовісної наукової практики, які включають:
- Рукопис не повинен надсилатися на розгляд більше ніж до одного журналу.
- Рукопис не повинен бути опубліковано раніше (повністю або частково), якщо тільки нова робота не розширює зміст попередньої роботи. Будь ласка, в таких випадках чітко вкажіть, які з матеріалів використовуються вами повторно, щоби це не виглядало як самоплагіат (text recycling).
- Одне дослідження не повинно розбиватися на частини, щоби штучно збільшувати число рукописів, спрямованих до друку в один або різні журнали (salami-publishing).
- Ніякі дані (включаючи зображення) не повинні бути сфабриковані або навмисно перекручені з метою обґрунтування висновків, зроблених авторами.
- Дані,  а також текст або теорії, авторами яких є інші дослідники, не повинні бути представлені в рукописі так, наче вони були власними даними, текстом або теоріями авторів, що надіслали рукопис («плагіат»). Повинні бути надані відповідні посилання на інші роботи, у тому числі матеріал, який скопійовано (майже дослівно), узагальнено і / або перефразувано. Лапки використовуються для дослівно скопійованого тексту. Для матеріалів, захищених авторським правом, повинно бути отримано дозвіл на їх відтворення.
- До подачі роботи має бути отримано згоду на подачу рукопису від всіх співавторів, а також явне або неявне дозвіл від уповноважених відповідальних інстанцій в організації, де роботу було виконано.

Порядок рецензування
Кожний рукопис підлягає процедурі рецензування. Передаючи рукопис до редакції, автори погоджуються з процесом рецензії. Всі представлені рукописи перевіряються, щоби визначити, чи відповідають вони профілю, етичній політиці журналу та чи належним чином підготовлені. Неналежним чином підготовлені рукописи будуть відхилені або повернуті авторам для доопрацювання і повторного подання. Після попереднього оцінювання і прийняття рукопису, стаття реєструється, і номер реєстрації повідомляється авторам. Прийняті для публікації рукописи спрямовуються на рецензію. Рецензентами є досвідчені фахівці – члени редколегії або сторонні фахівці. Під час рецензування оцінюються відповідність статті та її назва тематиці журналу, актуальність і науковий рівень, переваги і недоліки, відповідність оформлення статті вимогам редакції. Наприкінці робиться висновок про доцільність публікації. Рецензія надається автору статті за його запитом без підпису, прізвища, посади й місця роботи рецензента. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція відправляє автору текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Автору, стаття якого не було прийнято до публікації, за його запитом відправляється мотивована відмова. На підставів зауважень і рекомендацій рецензентів редколегія приймає рішення прийняти, відхилити або надіслати рукопис до альтернативного рецензента. Остаточне рішення про публікацію статті приймається головним редактором.
Після того, як рукопис прийнято, проходить професійне редагування, редагування англійської мови, коректура авторами, внесення остаточних поправок і публікація.

Авторство
Наша політика щодо авторства враховує різноманітні типи досліджень, забезпечуючи структуру, яка чітко визначає внесок кожного автора.
Розділ авторських внесків: щоби зробити внески авторів прозорими, усі дослідницькі статті мають містити розділ авторських внесків. Будь ласка, коротко опишіть внески та використовуйте ініціали, щоби зазначити особу автора.
Автор для кореспонденції та провідна контактна особа: Ви повинні вказати принаймні одного автора для кореспонденції.
Головна контактна особа – це автор, який також відповідає за спілкування з журналом (до та після публікації) і відповідає за виконання запитів на реагенти та ресурси, а також за арбітражні рішення та суперечки.

Основні вимоги до статей:
новизна, актуальність і обґрунтованість наведених фактів, відтворюваність експериментальних даних за наведеними методиками та оформлення рукопису відповідно до вимог журналу. Цитати на неопубліковані дані та особисті повідомлення не можуть бути використані для підтримки суттєвих тверджень у статті. Статті будуть утримуватися для публікації, доки не буде опубліковано всі цитати в пресі.

Подання статті
Подання рукопису означає, що описувана робота раніше не була опублікована, не розглядається для публікації в іншому місці та її публікація була схвалена всіма співавторами, якщо такі є, а також відповідальними органами влади – мовчазно чи явно – в інституті, де було виконано роботу. Видавець не несе юридичної відповідальності за будь-які вимоги щодо компенсації.

Автори, які бажають включити малюнки, таблиці чи фрагменти тексту, які вже були опубліковані в інших місцях, повинні отримати дозвіл від власника (власників) авторського права як на друкований, так і на онлайн-формат і включити доказ того, що такий дозвіл було надано під час подання своїх документів . Вважатиметься, що будь-який матеріал, отриманий без таких доказів, походить від авторів.

На електронну пошту редакції  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. надсилаються:
•    Повний текст статті, (куди входять резюме двома мовами, таблиці, рисунки і підписи до них, розміщені по мірі згадування в тексті, а також перелік літератури). Цей файл слід назвати прізвищем першого автора (family_name.doc).
•    Кольорові ілюстрації до статей слід подавати окремими файлами у форматі JPG або TIF з роздільною здатністю 300 dpi..
•    Їнформація про авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю) кожного автора, їхні посади, наукові ступені та звання, телефон (із зазначенням коду міста), e-mail, місце роботи та поштову адресу організації всіх авторів англійською та українською мовами. Будь ласка, відзначте автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.
•    Договір про передачу авторських прав, який набуває чинності лише після прийняття статті до публікації. Жодна частина публікації не може бути використана з комерційною метою без дозволу видавництва. При відхиленні статті редколегією журналу договір автоматично втрачає силу. Підписання договору автором (авторами) означає, що він (вони) ознайомлені та погоджуються з умовами договору.

Оформлення рукопису

Редакція залишає за собою право повертати не правильно оформлений рукопис без реєстрації та розгляду в разі відмови авторів дооформити рукопис.

Датою отримання рукопису вважається дата надходження його останньої, правильно оформленої версії до редакції.

Матеріали повинні бути подані у форматі, що підтримується Microsoft Word, книжкової орієнтації, шрифтом Times New Roman, 14 кегль, полуторний міжрядковий інтервал.

Обсяг рукопису (у тому числі таблиці, список цитованої літератури, рисунки, підписи до рисунків) бажано не перевищувати: для оглядових статей — 30 сторінок (60 тис. знаків), для експериментальних — 20 стор (40 тис. знаків), для хроніки і рецензій — 5-6 стор; обсяг рисунків — 1/4 обсягу статті. Сторінки повинні мати суцільну нумерацію, включаючи таблиці, список літератури, підписи до рисунків, абстракт тощо. Таблиці, рисунки і підписи до них слід розміщувати в порядку згадування їх у тексті. Вони повинні мати заголовок і порядковий номер. Примітки до таблиць розміщуються безпосередньо під ними. Не можна дублювати одні й ті самі результати в таблицях і на рисунках. Якщо у статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор рукопису зобов’язаний надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.

Для оглядів і експериментальних статей допустимо не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень не більше 4. Підписи до рисунків не включаються в сам рисунок і подаються окремо.

Для рівнянь використовуйте MathType або Microsoft Equation Editor 3.0 (рекомендований розмір шрифту 10,5; 8,5; 7,5; 10; 14).

Структура статті

При оформленні статей необхідно дотримуватися такої послідовності:

 • Титульна сторінка;
  •   Структуровані резюме
  (двома мовами);
  •   Текст статті
  •   Подяки;
  •   Дані про фінансову підтримку;
  •   Список літератури

Титульна сторінка:

 •  УДК;
  •    заголовок статті;
  •    автори: прізвища та ініціали всіх співавторів;
  •    назва та поштова адреса установи, в якій працює кожен автор;
  •    e-mail автора для листування.

Зоголовок статті має бути коротким (не більше 8-10 значущих слів), інформативним, містити ключові слова й точно відображати зміст статті. У перекладі назв статей на англійську мову не повинно бути ніяких транслітерацій з будь-яких мов, крім назв власних імен, що не перекладаються, приладів, найменувань фірм, що мають власні назви. Це також стосується абстрактів і ключових слів.

Прізвища авторів статей подаються в одній з прийнятих міжнародних систем транслітерації. Потрібно до опису статті вносити всіх авторів. Якщо авторів декілька і вони працюють у різних установах, слід позначити арабськими цифрами (індексами) установи, в яких вони працюють.

Назва установи англійською мовою: всі значущі слова (крім артиклів і прийменників) повинні починатися з великої літери. Назви, що не перекладаються на англійську мову, даються в транслітерованому варіанті.

Структуроване резюме

Резюме об'ємом до 1500 знаків з пробілами містить:

 •  заголовки статті;
  •    прізвища та ініціали всіх співавторів;
  •  текст абстракту експериментальних статей повинен бути структурованим і обов'язково містити слова Мета, Методи, Результати, Висновки;
  •    ключові слова не більше десяти.

Особливу увагу слід приділяти написанню резюме статті англійською мовою. Для цього доцільно користуватися послугами кваліфікованих фахівців-лінгвістів з подальшим науковим редагуванням тексту автором (авторами).

Текст статті

В експериментальних статтях мають бути такі розділи (заголовки): вступ (без назви); матеріали і методи; результати та обговорення; висновки.

У вступі обґрунтовується актуальність та формулюється мета дослідження.

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або являють інтерес з точки зору цієї роботи. На загальновідомі методи досить дати посилання на публікації.

На загальновідомі методи достатньо дати посилання. Одиниці фізичних величин наводяться за Міжнародною системою СІ. Амінокислоти позначаються скорочено символами з трьох латинських букв або в однобуквеному форматі FASTA. Назви ензимів та їхні шифри наводяться згідно з рекомендаціями Міжнародного біохімічного товариства (Enzyme Nomenclature. – San DiegoNew York: Acad. Press., 1992; Supplement, 1993–2005. Інформація на сайті http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/. Необхідно наводити назви фірм-виробників реактивів і матеріалів, що використовувались у дослідах, з посиланням на країну. Обов'язково вказуються вид, кількість тварин і методи знеболювання та евтаназії.

Усі кількісні дані потребують статистичної обробки. Їїні результати слід подавати у відповідних таблицах і рисунках. Достовірність даних відзначається наступним чином: * - Р <0,05.

Латинські назви роду і виду організмів потрібно виділяти курсивом. При першому згадуванні наводиться повна видова назва (бажано із зазначенням автора таксонів), а при повторному – найменування роду можна привести скорочено однією буквою, якщо не йдеться про види, що відносяться до різних родів з однаковою першою літерою. Тоді використовують скорочення з декількох літер, наприклад Staph. аureus, Str. lactis. Латинські назви таксонів наводять відповідно до сучасної систематики. Необхідно використовувати тільки загальноприйняті скорочення назв заходів, фізичних, хімічних і математичних величин і термінів, усі інші скорочення потрібно розшифровувати. Не варто наводити скорочення (крім загальновідомих) у таблицях і в підписах до рисунків.

Обговорення завершується формулюванням основного висновку, в якому потрібно дати конкретну відповідь на питання, поставлене у вступі. При використанні ілюстрацій з цитованих публікацій обов'язковим є не тільки посилання на джерело ілюстрації, а й дозвіл їх авторів на публікацію (зазвичай такий запит робиться Інтернетом). У кінці статті висловлюється подяка приватним особам, співробітникам установ і фондів, які сприяли проведенню досліджень і підготовці статті, а також вказуються джерела фінансування роботи.

Результати роботи слід описувати гранично точно та інформативно з приведенням основних фактичних даних, виявлених взаємозв'язків і закономірностей, уникаючи їх повторення у таблицях. Слід вказати межі точності й надійності даних, а також ступінь їх обґрунтування.

Висновки (без назви) можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, описаними в статті.

Дані про фінансову підтримку
Дати коротку інформацію про джерело фінансування роботи, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Список літератури

Література (References) наводиться в порядку цитування джерел у тексті і позначається цифрами у квадратних дужках. Використання гіперпосилань у списку літератури не допускається. Оскільки журнал прийнято для індексування міжнародними базами даних, список літератури подається до редакції двома окремими блоками:

Блок 1 (Література) – список літератури мовою оригіналу.
Блок 2 (References) – той самий список літератури, в якому повторюються посилання на іноземні джерела, а посилання, написані кирилицею, наводяться в романському (латинському) алфавіті. Прізвища авторів, назви журналів подаються згідно з однією з міжнародних систем транслітерації. Назви статей в посиланнях обов’язково перекладаються на англійську мову.

Автори несуть повну відповідальність за коректність наведення першоджерел. Допускається цитування тільки опублікованих і легко доступних для читачів матеріалів: статті, книги, матеріали конференцій, дисертації, патенти.

Рекомендації щодо складання посилань в романському алфавіті в англомовній частині статті та пристатейній бібліографії, призначеної для зарубіжних БД:

1.    Слідувати правилам, що дозволяють легко ідентифікувати 2 основних елементи описів – авторів і джерело.
2.    Не перевантажувати посилання транслітерацією назв статей, слід давати тільки їх переклад.
3.    Додержуватися однієї з поширених систем транслітерації прізвищ авторів і назв джерел.

Для журналу "Biotechnologia Acta" рекомендується така структура бібліографічного посилання:

Прізвища та ініціали авторів (курсивом), переклад назви статті на англійську мову прямим шрифтом, крапка, (для іноземних джерел після назви статті англійською мовою в квадратних дужках наводиться назва статті мовою оригіналу тим самим шрифтом), крапка, назва джерела (транслітерація виділяється курсивом), ставиться крапка, послідовно вихідні дані статті звичайним шрифтом - том (кома) і далі без пробіла у дужках номер, а потім двокрапка без пробілу і номера сторінок, розділені коротким тире (не дефісом) крапка Наводиться doi для тих статей, які мають цкй індекс. Обов’язково зазначається мова оригіналу.

Це посилання є зрозумілим і зручним для пошуку в базах даних. Це - найбільш повний варіант опису. У зарубіжній БД проста транслітерація заголовка статті без його перекладу на англійську мову не має сенсу.

У 2023 році введено нове правило щодо переліку авторів:
- якщо у статті до 3 авторів, то вказуємо всіх авторів;
- якщо у статті більше 3 авторів, то дозволяється вкакзувати 3 перших автори, кома, «et al.». 

Примітка

У зверстаному варіанті статті авторам можна виправляти тільки помічені помилки без внесення структурних змін і доповнень.

Редакційна рада має право відмовити у публікації рукописів, що містять раніше опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають фаху журналу, або матеріали досліджень, що були проведені з порушенням етичних норм.

Рукописи надсилайте до редакції за електронною адресою  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел. + 38(044) 235–14–72.

Подаючи статтю до журналу, автор тим самим передає видавцеві (© Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України) виключне право редагувати, перекладати іншою мовою, репродукувати та видавати роботу в обраному видавцем журналу вигляді й форматі.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2022