Оберіть свою мову

Редакційна колегія

Головний редактор

Сергій Комісаренко  – головний редактор, проф., д.б.н., академік НАН і НАМН України, директор Інституту біохімії ім.О.В. Палладіна НАН України, м.Київ (Украина)

Заступники головного редактора

Ростислав Стойка  – д.б.н., проф., член-кор. НАН України,, Інститут біології клітини НАН України, м.Львів (Украина)

Денис Колибо – д.б.н., проф., Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ (Украина)

Члени редакційної колегії

Тетяна Борисова- д.б.н., проф., член рабочої групи Федерації Європейских біохімічних товариств (FEBS),  Інститут біології клітини НАН України, м.Київ, (Украина)

Леонід Бучацький – д.б.н., проф.,  Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ (Украина)

Олена Виноградова - відповідальний секретар, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ (Україна)

Олександр Галкін - д.б.н., доцент, проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна)

Сергій Дзядевич  - д.б.н., проф., Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ (Україна)

Людмила Дробот - д.б.н., проф., Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ (Україна)

Микола Кучук - д.б.н., проф., чл.-кор НАНУ, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м.Київ (Україна)

Леонід Левандовський – д.т.н., проф., Київський Національний торговельно-економічний університет, м.Київ, Україна

Любов Лукаш - д.б.н., проф., зав. відділу генетики людини, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (Украина)

Ольга Матишевська - д.б.н., проф., провідний наук. співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України м.Київ (Україна)

Євген Макогоненко  -  д.б.н., головний наук. співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН Україним, м.Київ (Україна)

Олександр Мінченко - д.б.н., проф., член-кор. НАН України, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ (Украина)

Олександр Ободович – д.т.н., Інститут технічної теплофізики НАН України, м.Київ (Україна)

Сергій Олійнічук – д.т.н., Інститут продовольчих ресурсів НААН України, м.Київ (Україна)

Юрій Прилуцький - д.физ-мат.н., Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м.Київ (Україна)

Лариса Саблій - д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ (Україна)

Олексій Солдаткін - д.б.н., профю, академік НАНУ, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ (Україна)

Микола Співак - д.б.н., проф., чл..кор., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, м.Київ (Україна)

Олександр Таширев – д.т.н., проф., Інститут мікробіол.і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ, м.Київ (Украина)

Артем Тихомиров - д.б.н., Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ (Україна)

Татьяна Тодосийчук - д.т.н., проф., Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут Імені Ігоря Сікорського», (Україна)

Валерій Філоненко - д.б.н., проф., Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ (Україна)