Виберіть свою мову

Головний редактор:

Комісаренко Сергій Васильович – д.б.н., проф., академік НАН і НАМН України, директор Інституту біохімії ім.О.В. Палладіна НАН України, м.Київ, Україна

Заступники головного редактора:

Стойка Ростислав Стефанович – д.б.н., проф., член-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут біології клітини НАН України, м.Львів, Украина

Колибо Денис Володимирович – д.б.н., проф., головний науковий співробітник, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Борисова Тетяна Олександрівна - д.б.н., проф., член рабочої групи Федерації Європейских біохімічних товариств (FEBS), зав. відділом, Інститут біології клітини НАН України, м.Київ, Україна

Бучацький Леонід Петрович – д.б.н., проф., провідний науковий співробітник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, Україна

Виноградова Олена Сергіївна - відповідальний секретар, Інститут біології клітини НАН України, м.Київ, Україна

Галкін Олександр Юрійович - д.б.н., доцент, професор кафедри промислової біотехнології, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Дзядевич Сергій Вікторович - д.б.н., проф., головний науковий співробітник, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ, Україна

Дробот Людмила Борисівна - д.б.н., проф., зав. відділом, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ, Україна

Кунах Віктор Анатолийович - д.б.н., проф., Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ, м.Київ, Україна

Кучук Микола Вікторович - д.б.н., проф., чл.-кор НАНУ, директор, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м.Київ, Україна

Левандовський Леонід Вікторович – д.т.н., проф., професор, Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ, Україна

Лукаш Любов Леонідівна - д.б.н., проф., завідувач відділу генетики людини, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Матишевська Ольга Павлівна - д.б.н., проф., провідний наук. співробітник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН Україним.Київ, Україна

Макогоненко Эвген Митрофаович -  д.б.н., головний наук. співробітник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН Україним.Київ, Україна

Мінченко Олександр Григорович - д.б.н., проф., член-кор., зав. відділом, НАН України Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України

Ободович Олександр Миколайович – д.т.н., зав.лаб., Інститут технічної теплофізики НАН України, м.Київ, Україна

Олійнічук Сергій Тимофійович – д.т.н., ст..н.співроб., Інститут продовольчих ресурсів НААН України, м.Київ, Україна

Прилуцький Юрій Іванович - д.ф.-физ-мат.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології та медицини», м.Київ, Україна

Саблій Лариса Анріївна - д.т.н., проф., кафедри екобіотехнології та біоенергетики,  національний технічний університет України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ, Україна

Солдаткін Олексій Петрович - д.б.н., академік НАНУ, завідувач лабораторії, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ, Україна

Співак Микола Якович - д.б.н., проф., чл..кор. зав. відділом, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, м.Київ, Україна

Таширев Олександр Борисович – д.т.н., проф.. зав. відділом, Інститут мікробіол.і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАНУ

Тихомиров Артем Олександрович - д.б.н., зав. відділом, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України, м.Київ, Україна

Тодосийчук Татьяна Сергеевна - д.т.н., завідувач кафедри промислової біотехнології, національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут Імені Ігоря Сікорського», м.Київ, Україна

Філоненко Валерій Вікторович - д.б.н., проф., зав. відділом, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м.Київ, Україна