Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 92-99, Бібліогр. 24, укр.
УДК: 577.2:573.6

ВИДОСПЕЦИФІЧНА ДЕТЕКЦІЯ ЗБУДНИКА СИБІРКИ

О. Ю. Лиманська, Л. О. Муртазаєва, О. П. Лиманський

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України», Харків
Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
НААН України, Харків

Проаналізовано послідовності й побудовано дендрограми для бактерій групи Bacillus cereus sensulato — B. аnthracis, B. сereus та B. thuringiensis — на основі генів rpoB, plcr, ssp хромосомної ДНК, які можуть бути молекулярно-генетичними маркерами для їх типування. Тестування набору праймерів, цільовою мішенню для яких є фрагмент гена ssp, що характеризується гексануклеотидною вставкою тільки для ізолятів B. аnthracis, дало змогу за допомогою стандартної полімеразної ланцюгової реакції надійно диференціювати бактерії B. аnthracis від близькоспоріднених видів B. сereus та B. thuringiensis. Показано, що філогенетичне дерево можна використовувати як показник надійності й точності таксономічної класифікації видів та підвидів патогенів. На відміну від усіх проаналізованих штамів B. аnthracis, які утворюють монофілетичний кластер на дендрограмі, існують штами B. сereus — філогенетично ближчі до штамів B. thuringiensis, а також штами B. thuringiensis — філогенетично ближчі до штамів B. сereus, що свідчить про необхідність їх рекласифікації.

Ключові слова: генотипування, збудник сибірки, Bacillus anthracis, полімеразна ланцюгова реакція.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008