Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 78-85, Бібліогр. 10, укр.
УДК: 582.28+581.19+576.345+615.15

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА АНТИПРОЛІФЕРАТИВНА АКТИВНІСТЬ ФРАКЦІЙ МЕТАНОЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ БАЗИДІОМ Lactarius pergamenus (Fr.)Fr

Л. В. Панчак, О. Ю. Ключівська, М. В. Цивінська, Р. С. Стойка,
Р. Б. Лесик, В. О. Антонюк

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Інститут біології клітини НАН України, Львів
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС України у Львівській області

Описано методику розділення метанольного екстракту із базидіом гриба Lactarius pergamenus за допомогою екстракції органічних розчинників і хроматографії на колонці із силікагелем. Ідентифікацію речовин в одержаних фракціях здійснювали за допомогою мас-спектрометрії. Антипроліферативну активність визначали із використанням культури мишачих лейкозних клітин лінії L1210. Встановлено, що найвищу антипроліферативну активність має фракція, яка містить речовину із жовто-зеленою флуоресценцією в УФ-світлі. Її було ідентифіковано як 3,14,15-триметилфуранолактаран-8-ол. Також помітну роль в цитотоксичному ефекті відіграють супутні вищі жирні кислоти та їхні ефіри. Токсична дія триметилфуранолактарану із L. pergamenus на культуру клітин лінії L1210 є в декілька разів слабшою порівняно з таким ефектом алантолактону із кореневищ Inula helenium. Однак він є більш ефективним цитостатиком порівняно з алантолактоном. Сесквітерпенові сполуки, що містяться у базидіомах грибів роду Lactarius, можуть бути перспективними антипроліферативними чинниками.

Ключові слова: Lactarius pergamenus, метанольна екстракція, мас-спектрометрія, 3,14,15-три-метилфуранолактаран-8-ол, цитотоксична дія, лейкозні клітини лінії L1210.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008