Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 6, 2011
С. 53-61, Бібліогр. 14, укр.
УДК: 557.152.1+53

АМПЕРОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР, МОДИФІКОВАНИЙ БАГАТОШАРОВИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ, ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ

Н. С. Рогальова, Л. В. Шкотова, О. В. Львова, В. В. Гарбуз, В. Б. Муратов, Т. І.Дуда, О. О. Васільєв, Я. І. Корпан, О. А. Білоіван

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

З метою поліпшення аналітичних характеристик амперометричних біосенсорів для визначення глюкози застосовано багатошарові вуглецеві нанотрубки. Атестовані зразки амінованих та карбоксильованих багатошарових вуглецевих нанотрубок суспендовано й використано для модифікації амперометричних біосенсорів на основі іммобілізованої глюкозооксидази та амперометричних перетворювачів С220АТ (Drop Sens, Іспанія). Біоселективну мембрану на основі глюкозооксидази формували на поверхнях робочих електродів кількома методами: ковалентним зшиванням і коіммобілізацією з пероксидазою хрону в гель бичачого сироваткового альбуміну в парах глутарового альдегіду та електрополімерізацією у плівку струмопровідного полімера поліетилендіокситіофену. Електрохімічні вимірювання виконували за допомогою приладу µStat 200 (Drop Sens, Іспанія). Встановлено, що біосенсори з біоселективною мембраною на основі багатошарових вуглецевих нанотрубок мають переваги над біосенсорами без вуглецевих нанотрубок в чутливості, можливості визначення глюкози за низького робочого потенціалу та ширшому діапазоні визначення концентрацій аналіту. Оптимізований біосенсор на основі мембрани з багатошаровими вуглецевими нанотрубками та глюкозооксидази використано для визначення глюкози у вині. Показано достовірну кореляцію результатів біосенсорного методу з методом високоефективної рідинної хроматографії.

Ключові слова: багатошарові вуглецеві нанотрубки, амперометричний біосенсор, глюкоза, глюкозооксидаза, нанокомпозитні мембрани.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008