Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 42-47, Бібліогр. 17, рус.
УДК: 57.083.1:615.322+579.61:616-078

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ РЕКОМБІНАНТНИХ ШТАМІВ Escherichia Coli ЗБАГАЧЕННЯМ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДОМІШКОЮ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Т. П. Перерва, Ю. А. Кобозєв, Л. Н. Мойса, А. С. Дворник, Г. Ю. Мирюта,
Л. П. Можилевська, В. А. Кунах

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ
НВК «Діапроф*Мед», Київ

Збагачення екстрактом лікарської рослини Ungernia victoris бактеріального живильного середовища істотно підвищує вихід біомаси клітин та цільового протеїну штамів ITG-1 (продуцент рекомбінантного NH2-кінцевого фрагмента ?- галактозидази) і ITG-71? (продуцент рекомбінантного химерного поліпептиду з імунологічними властивостями ВІЛ- протеїну Env-1).

У разі використання відносно бідного середовища LB низькі концентрації екстракту (0,25, 0,5 і 1%) стимулювального ефекту не забезпечують. Водночас присутність екстракту в більш високих концентраціях (2,0, 5,0 та 10%) сприяє підвищенню рівня біомаси та збільшенню загального вмісту цільового протеїну на одиницю об’єму середовища в обох штамів.

Результати дослідів, проведених з використанням середовища LB, показують потенціальну здатність екстракту U. victoris підвищувати кінцевий вихід цільового продукту за рахунок двох механізмів — збільшення виходу біомаси та росту відсоткового вмісту рекомбінантного поліпептиду в тотальному клітинному протеїні.

На відміну від результатів, отриманих на середовищі LB, на збагаченому середовищі, яке зазвичай використовують для промислового культивування штамів-продуцентів, концентрації екстракту 2,0, 5,0 та 10% не тільки не стимулюють, але навіть демонструють стійку тенденцію до пригнічення кінцевого виходу біомаси та цільового поліпептиду. При цьому додавання екстракту U. victoris до збагаченого середовища в нижчих концентраціях (0,25–1%) як правило, зумовлює значне збільшення виходу цільових протеїнів обох штамів.

Отримані дані відповідають одержаним нами раніше для безплазмідних штамів і підтверджують загальні закономірності, згідно з якими додавання екстракту лікарської рослини в високих концентраціях до збідненого, а в низьких — до збагаченого середовища сприяє істотному підвищенню виходу біомаси та цільового рекомбінантного протеїну на одиницю об’єму середовища культивування.

Ключові слова: рекомбінантний протеїн, E. coli, екстракт Ungernia victoris, живильне середовище.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008