Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

1 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 1, 2012
С. 18-32, Бібліогр. 66, рос.
УДК: 575.127

ЕФЕКТИ АЛОПЛАЗМАТИЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ
У РЕЦИПРОКНИХ ЦИБРИДІВ ВИЩИХ РОСЛИН

Я. І. Ратушняк, А. С. Кочевенко

Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, Київ

В огляді розглянуто методи отримання реципрокних цитоплазматичних гібридів між віддаленими таксонами квіткових рослин та різні ефекти нових ядерно-цитоплазматичних взаємодій. В усіх випадках злиття протопластів використано систему селекції цибридів, спрямовану на перенесення хлоропластів донора. З точки зору виникнення фенотипових і фотосинтетичних ознак унаслідок порушень алоплазматичних взаємодій у прямого та зворотного цибридів тютюну або культурного томата виявлено значні реципрокні відмінності. Коротко проаналізовано основні переваги та ключові досягнення алоплазматичних ліній і цитоплазматичної гібридизації вищих рослин, розглянуто роль та значення нових ліній та цибридів як унікальних модельних об’єктів генетичних, молекулярно-біологічних, фізіологічних та біотехнологічних досліджень.

Ключові слова: Nicotiana, Atropa, Lycopersicon, реципрокні цитоплазматичні гібриди, фенотипові й фотосинтетичні ефекти, ядерноцитоплазматична несумісність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008