Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 3 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 3, 2014
https://doi.org/ 10.15407/biotech7.03.074
С. 74-80, бібліогр. 10, рос.
УДК: 544.7+577.1:546.284-31:543.42

ОСОБЛИВОСТІ ЗАМЕРЗАННЯ ВОДИ У КРІОЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗІ СПЕРМІЯМИ БИКА, ІНКОРПОРОВАНОМУ В МАТРИЦЮ ГІДРОФОБНОГО КРЕМНЕЗЕМУ

 В. В. Туров, Т. В. Крупська, Н. П. Галаган

Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ

Метою роботи було дослідження процесу танення води в лактозо-гліцерол-жовтковому середовищі з гаметами бика, інкорпорованому у порошок гідрофобного кремнезему, на поверхні якого адсорбовано фіксовані кількості неполярного вуглеводню – н-декану. Вивчали можливість структурування твердою поверхнею міжфазної води водних поліасоціатів і розчинність у ній трифтороцтової кислоти. При цьому виживаність репродуктивних клітин після контакту з поверхнею не аналізували.

Методом низькотемпературної 1Н-ЯМР-спектроскопії вивчено стан води у вихідному кріозахисному лактозо-гліцерол-жовтковому середовищі та інкорпорованого в матрицю гідрофобного нанокремнезему TS-100, що містить добавку адсорбованого на його поверхні н-декану. Показано, що тверда матриця індукує формування на міжфазній межі 6–7 молекул води на кожну молекулу декану, які не беруть участі в утворенні водневих зв’язків, і різке зменшення (від 100 до 20 нм) радіуса кристалів льоду, що формуються в клітинній суспензії за її заморожування. Одержані результати можуть слугувати основою для поліпшення умов збереження клітин за їх кріоконсервування і низькотемпературного зберігання шляхом інкорпорування в порошкоподібне композитне середовище.

Ключові слова: 1Н-ЯМР-спектроскопія, гамети бика, сильно- і слабоасоційована вода, кластери води.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014