Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

3 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 3, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.03.081
С. 81-87, бібліогр. 30, укр.
УДК: 577.151.03:616.379-008.64

ВИДІЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСУЛІНОВОГО РЕЦЕПТОРА ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН КЛІТИН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ НА  МОДЕЛІ ДІАБЕТУ 2-го ТИПУ

 Т. І. Галенова, М. Ю. Кузнєцова, О. М. Савчук, Л. І. Остапченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Виділено інсуліновий рецептор із мембран клітин печінки контрольних і діабетичних щурів. Чистоту та якість отриманого протеїнового препарату було підтверджено результатами методів електрофорезу і вестерн-блот-аналізу. Досліджено тирозинпротеїнкіназну активність виділеного препарату за присутності у середовищі інкубації інсуліну в діапазоні концентрацій від 10-11 М до 10-5 М. Встановлено, що за умов експериментального цукрового діабету 2-го типу тирозинкіназна активність  очищеного рецептора, за відсутності інсуліну, була в межах відповідних контрольних значень. Показано, що як у контролі, так і в умовах цукрового діабету інсуліновий рецептор виявляв максимальну активність за концентрації гормону 10-8 М. Одержані результати свідчать про те, що в умовах експерименту не спостерігали порушень у функціонуванні інсулінового рецептора, які могли би бути причиною розвитку інсулінорезистентного стану.

Ключові слова: інсуліновий рецептор, інсулінорезистентність, цукровий діабет 2-го типу.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014