Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друк.)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, № 2 , 2023
С..69-75, Бібліограф.,23, Engl.
УДК: 571.27; 57.083.3; 615.281.8
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.06.069

Повний текст: (PDF, in English) 

ПОЛЯРИЗОВАНА АКТИВАЦІЯ ФАГОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ ДВОЛАНЦЮГОВОЮ РНК (ЛАРИФАН) ФАГОВОГО ПОХОДЖЕННЯ in vitro

Р. Довгий1, М. Рудик1, Є. Гурмач2, Т. Сергійчук1, Ю. Юмина1, А. Двухрядкіна1, К. Островська1,
Д. П’янова3, Л. Сківка1

1ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
3Латвійський біомедичний дослідно-навчальний центр, Рига, Латвія

Метою роботи було вивчити вплив Ларифану на метаболічні характеристики моноцитів і гранулоцитів крові людини in vitro.

Методи. Донорами крові для цього дослідження були четверо здорових дорослих чоловіків віком 21–26 років. Метаболічний профіль моноцитів і гранулоцитів крові людини оцінювали за фагоцитарною активністю, утворенням реактивних форм кисню, продукуванням оксиду азоту та активністю аргінази. Фагоцитоз інактивованого Staphylococcus aureus, міченого FITC, і утворення реактивних форм кисню оцінювали за допомогою проточної цитометрії. Активність аргінази вимірювали в клітинних лізатах, а утворення оксиду азоту в супернатантах досліджували за допомогою реакції Грісса.

Результати. Фагоцитарний індекс і утворення активних форм кисню були нижчими як у моноцитів, так і у гранулоцитів крові людини, які отримували Ларифан. Препарат викликав дозозалежне підвищення продукції оксиду азоту, а також зниження аргіназної активності у моноцитів крові.

Висновки. Наші результати вказують на здатність Ларифану посилювати противірусні властивості фагоцитів та попереджати розвиток оксидативного стресу.

Ключові слова: моноцити, гранулоцити, фагоцитоз, реактивні форми кисню, оксид азоту, аргіназа, метаболічна поляризація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023