Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друк.)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, № 6 , 2023
С. 82-87., Бібліограф. 16, Engl.
УДК: 582.282.195.2:579.222
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.06.082

Повний текст: (PDF, in English) 

КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ КУРКУМІНУ З BSA ТА CRM197

Жукова Д. А., Грабовський О. О.

Інститут біохімії ім. О. В.Палладіна НАН України, Київ

Мета. Метою дослідження було довести наявність сайтів зв’язування куркуміну з протеїновими
носіями — сироватковим альбуміном великої рогатої худоби та дифтерійним токсоїдом CRM197. БСА був обраний як потенційний неспецифічний протеїновий носій через його широке застосування в медицині як носія багатьох лікарських засобів.

Методи. У дослідженні було використано як спектрофотометричний метод, так і метод молекулярного докінгу.

Результати. Було продемонстровано два стабільних сайта зв’язування БСА з куркуміном. CRM197 був обраний як добре вивчений протеїн з власною протипухлинною активністю, що широко застосовують у медичній практиці щодо терапії пухлинних клітин з підвищеним рівнем експресії EGFR. Наші результати показали один можливий сайт зв’язування для молекули куркуміну, що робить CRM197 ідеальною платформою специфічної доставки куркуміну, яка забезпечує принаймні адитивний ефект в протипухлинній терапії.

Висновки. Підсумовуючи, обидва досліджені протеїни утворюють стабільні комплекси з куркуміном, що може лягти в основу комерційного застосування ліків.

Ключові слова: кумин, потеїни крові, BSA; анатоксин, CRM197, комплексоутворення, високомолекулярний комплекси, нанокомплекс,структура потеїну, молекулярний докінг.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023