Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Print)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, No. 6 , 2022
P. 48-68 , Bibliography 105, Engl.
UDC: 612.233+612.176:577.151.6
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.06.048

Full text: (PDF, in English)

ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЇ ТА ГІПОКСІЇ: ВПЛИВ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ ЧАСТИНОК АТМОСФЕРИ НА БІОЛОГІЧНІ ОРГАНІЗМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ РЕАБІЛІТАЦІЇ

О. М. Ключко 1, Г. В. Лізунов 2, П. В. Білошицький 3

1Н аціональний авіаційний університет, Київ, Україна,
2 Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ, Київ, Україна,
3 Уманський державний педагогічний університет імені Тичини, Україна

Розглянуто вплив космічного випромінювання на атоми та молекули газів земної атмосфери з подальшим ланцюгами їхніх перетворень, а також розвиток відповідних станів дефіциту кисню (гіпоксії) у біологічних організмах, рекомендовано шляхи корекції таких порушень.

Метою роботи було дослідити радіаційні ефекти в іоносфері з подальшим перетворенням атомів, молекул газів на різних висотах над поверхнею Землі; взаємодії деяких високоенергетичних частинок атмосфери з біологічними об'єктами на висотах від поверхні Землі до 5500 м над рівнем моря (н.р.м.), а також роль кисню в наслідок опромінення біологічних організмів.

Методи. Аналіз результатів супутникових і ракетних спостережень газів земної атмосфери на різних висотах над рівнем моря. Дослідження в гірських умовах на науково-дослідницькій станції ЕМБС НАН України: порівняльний аналіз результатів багаторічного спостереження за хворими з використанням стандартних лабораторних методів, комплекс методичних прийомів: клінічні, фізіологічні дослідження дихальної, серцево-судинної систем; гематологічних, імунологічних станів; функціональний стан вищої нервової діяльності, психічний і невротичний стан; застосування антигіпоксантів, гістохімічні, біофізичні методи, математичне моделювання та інші.

Результати. Представлено дані, отримані під час дослідження атмосфери супутниками: вплив на структуру атомів, молекул в атмосфері, концентрації газів від іоносфери до поверхні Землі, описані такі явища, як фотохімічні процеси, фотоіонізація. Обговорюється поняття «інформація» на основі феноменів, описаних у статті. Описано вплив модифікації частинок газів та виникнення у зв’язку з цим кисневої недостатності в організмах (гіпоксичний стан). Проаналізовано результати реабілітації осіб, опромінених унаслідок Чорнобильської аварії (із отриманням низьких доз радіації) українськими лікарями та науковцями в гірських умовах і подано відповідні рекомендації.

Висновки. Розглянуто вплив сонячної радіації на атоми, молекули та молекулярні комплекси в атмосфері Землі. Досліджено вплив концентрації газів на різних висотах та роль кисню при опроміненні організмів. Надано практичні рекомендації щодо лікування та реабілітації опромінених пацієнтів.

Ключові слова: радіаційне ураження організмів; гіпоксія; великі висоти; високо-енергетичні частинки.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023