Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Print)
ISSN 2410-776X (Online)

cover biotech acta general

Biotechnologia Acta Т. 16, No. 6 , 2022
P. 34-47, Bibliography 70, Engl.
UDC: 615.322: 578.76
DOI: https://doi.org/10.15407/biotech16.06.034

Full text: (PDF, in English)

МЕХАНІЗМИ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ ФЛАВОНІДІВ

Голембіовська О. І., Беспалова О. Я., Просвєтова А. Б., Самсоненко С. М., Поєдинок Н. Л.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

У статті розглядаються багатогранні механізми, що лежать в основі противірусної активності флавоноїдів — сполук, широко поширених у царині рослин.

Мета. Огляд даних літератури щодо механізму противірусної дії флавоноїдів.

Методи. Публікації відбиралися на основі баз даних PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ ), опублікованих у 2015–2023 роках. Вони містять інформацію про механізми противірусної дії флавоноїдів.

Результати. Починаючи з огляду структур флавоноїдів, у документі обговорюється складна взаємодія між флавоноїдами та різними стадіями життєвого циклу вірусу. Спираючись на комплексний аналіз досліджень in vitro та in vivo, висвітлюються різноманітні способи, якими флавоноїди пригнічують проникнення, розмноження та вивільнення вірусу. Залежно від їхніх антивірусних механізмів, флавоноїди можуть слугувати профілактичними інгібіторами, терапевтичними інгібіторами або непрямими інгібіторами, впливаючи на імунну систему.

Висновок. Синтезована інформація не тільки сприяє розвитку антивірусних досліджень, але й закладає основу для розроблення нових терапевтичних методів подолання вірусних інфекцій.

Ключові слова: флавоноїди; противірусна активність; вірусна інфекція; біоактивні сполуки;взаємодія хазяїн-збудник.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2023