Оберіть свою мову

IISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 14, № 4, 2021
С. 70-79, бібліогр. 42
УДК: 579.695
https://doi.org/10.15407.biotech14.04.070

ДВОСТУПЕНЕВА ДЕГРАДАЦІЯ ТВЕРДИХ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ТА РІДКОГО ФІЛЬТРАТУ

В. M. Говоруха, O. A. Гаврилюк, І. О. Біда, Я. П. Данько, О. В. Шаблій,
Г. В.Гладка, Л. С. Ястремська, O. Б. Таширев

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Накопичення твердих та рідких органічних відходів потребує їх перероблення для розвитку енергетичних біотехнологій та запобігання забрудненню довкілля.

Метою роботи було вивчити ефективність очищення фільтрату від розчинених органічних сполук за допомогою аеробного окиснення та метанової ферментації.

Методи. Для визначення рН та окисно-відновного потенціалу (Eh), складу газу, вмісту коротколанцюгових жирних кислот, концентрації розчинених органічних сполук за загальним карбоном використовували стандартні методи.

Результати. Порівнювали ефективність двох типів мікробного метаболізму для деградації розчинних органічних сполук фільтрату. Встановлено, що аеробне окиснення забезпечило в 1,9 раза більш ефективне видалення розчинених органічних сполук порівняно з анаеробною метановою ферментацією, однак вона створила умови для виходу CH4 1л/дм3 фільтрату (концентрація за карбоном — 1 071 мг/л). Визначено необхідність оптимізації методів очищення фільтрату для підвищення ефективності процесу.

Висновки. Отримані результати становитимуть основу для розроблення комплексної біотехнології, що забезпечить не тільки виробництво екологічно чистого енергоносія H2 шляхом зброджування твердих харчових відходів, але й очищення фільтрату для вирішення екологічної та енергетичної (продукування CH4) проблеми суспільства.

Ключові слова: тверді органічні відходи; розчинні органічні сполуки; екологічні біотехнології; водень; метан; ферментація; аеробне окиснення.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2021