Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 1, 2019
С. 66-74, бібліогр. 39, англ.
УДК: 57.044: 612.35
https://doi.org/10.15407/biotech12.01.066

 ВПЛИВ ВОДНОГО КОЛОЇДНОГО РОЗЧИНУ С60-ФУЛЕРЕНУ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ, ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА АМІНОТРАНСФЕРАЗНУ АКТИВНІСТЬ СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ЗА ГОСТРОГО ХОЛАНГІТУ

 Н. В. Дзюбенко, Г. М. Кузнєцова, О. В. Линчак, В. К. Рибальченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Метою роботи було дослідити вплив С60-фулеренe на морфологічний стан печінки та підшлункової залози за інтраперитонеального та інтрагастрального введення на моделі експериментального холангіту щурів. Гострий холангіт відтворювали одноразовим інтрагастральним введенням α-нафтил-ізотіоціанату — ANIT. Водний колоїдний розчин С60-фулеренe (C60FAS, 0,15 мг/мл) вводили тваринам в об’ємі, еквівалентному кількості С60-фулеренe на 0,5 мг/кг маси тіла, через 24 та 48 год після введення ANIT. Через 72 год після початку досліду тварин піддавали евтаназії. У крові тварин вимірювали рівень АЛТ та АСТ. Печінку і підшлункову залозу аналізували на світлооптичному рівні. Встановлено, що інтрагастральне та інтраперитонеальне введення C60FAS сприяє корекції негативних ефектів у печінці та підшлунковій залозі, спричинених індукцією гостого холангіту. Свідченням цього є нормалізація рівня активності АЛТ, зменшення набряку паренхіми підшлункової залози і фіброзу печінки, а також посилення кровонаповнення цих органів. Застосування C60FAS позитивно впливає на морфологічний стан печінки і підшлункової залози у щурів з індукованим гострим холангітом.

Ключові слова: С60-фулерен, гострий холангіт.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019