Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2019

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 1, 2019
С. 29-38, бібліогр. 38, англ.
УДК: 615.32:547.96:582.284
https://doi.org/10.15407/biotech12.01.029

 ЛЕКТИНИ ГРИБІВ РОДИНИ Russulaceae: ФУНКЦІЇ, ОЧИЩЕННЯ,
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Л. В. Панчак

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Метою роботи є представлення результатів власних досліджень та досліджень інших авторів, що стосуються лектинів грибів родини Russulaceae, які, незважаючи на широке поширення, на сьогодні є погано досліджені. Більшість робіт повідомляє лише про визначення гемаглютинуючої активності та виділення лектинових препаратів з свіжих плодових тіл грибів даної родини.

У статті наводиться інформація про фізіологічну роль лектинів у грибах, перелік видів грибів родини Russulaceae, протестованих на гемаглютинуючу активність, а також процедура очистки, структура молекули та вуглеводна специфічність виділених лектинів. Розглянуто найбільш ефективні методи очищення лектинів родини Russulaceae.

Висока лабільність молекули пояснює втрату активності цих лектинів при очищенні з сировини з використанням стандартних процедур, а також причину чому ці лектини не отримували з сушених плодових тіл. Також описано практичне застосування лектинів грибів родини Russulaceae в медико-біологічних дослідженнях.

Ключові слова: лектини, Russulaceae, гемаглютинувальна активність, вуглеводна специфічність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019