Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 1 2019

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 12, № 1, 2019
С. 5-28, бібліогр. 202, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006
https://doi.org/10.15407/biotech12.01.005

БІОТЕХНІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН У ДОВКІЛЛІ: БІОФІЗИЧНИЙ ПІДХІД

Ключко О. М.

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Київ

Проаналізовано новітні біотехнічні системи екологічного моніторингу довкілля, що базуються на використанні сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій та наявних баз даних хімічних речовин. Зокрема, розглянуто такі сучасні біофізичні методи досліджень як імітаційне та програмне моделювання, що враховують результати автора, одержані в експериментах з реєстрацією хемочутливих трансмембранних електричних струмів у нейронах у режимі фіксації потенціалу, застосуванням флуоресцентних нейронних маркерів та обліком організмів-біоіндикаторів. Розроблені системи та методи дають змогу виявити та ідентифікувати небезпечні для живих організмів речовини і зробити висновки щодо їхнього можливого біологічного впливу. Функціонування біотехнічних інформаційних систем моніторингу довкілля проаналізовано в широкому часовому діапазоні, за використання сучасних баз даних, експертних підсистем та інтерфейсів, здатних ідентифікувати різні типи хімічних речовин. Показано, що за такого системного екологічного моніторингу існує можливість вивчати та прогнозувати наслідки дії речовин упродовж тривалого часу - від перших моментів впливу на окремі клітини організму до місяців і років після впливу на весь організм.

Ключові слова: біотехнічна інформаційна система моніторингу, забруднення довкілля, біоіндикатори, бази даних

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2019