Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версІя)

 4 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 4, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.04.057
С. 57-67, бібліогр. 27, англ.
УДК: 543.06 + 577.15 + 543.553

ВИКОРИСТАННЯ ГЛУТАМАТ-ЧУТЛИВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ АНАЛІЗУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

 Кучеренко Д.Ю.1, Кучеренко І.С.1, Солдаткін О.О.1, 2, Солдаткін О.П.1, 2

1Інститут біології тварин національної академії аграрних наук України, Львів
2Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
3Інститут рибного господарства національної академії аграрних наук, Київ, Україна

Метою роботи були оптимізація амперометричного глутамат-чутливого біосенсора і його використання для визначення концентрацій глутамату в зразках їжі. Використовували амперометричний метод вимірювань. Біосенсор базувався на іммоіблізованій глутаматоксидазі і платиновому дисковому електроді. Біосенсор був підключений до робочої комірки з допоміжним електродом (платиновим дротом) і електродом порівняння (Ag/AgCl). Біосенсор мав високу чутливість до глутамату, тривалість одного аналізу становила близько 5 хв. Досліджено вплив іонної сили, рН і буферної ємності на роботу біосенсора. Вивчено чутливість біосенсора до різних можливих інтерферуючих речовин, включаючи амінокислоти; показана висока селективність до глутамату. Була оцінена відтворюваність аналізу зразків харчових продуктів та вплив розведення зразків. Концентрації глутамату в різних соусах і приправах вимірювали за допомогою розробленого біосенсора; результати добре корелювали з результатами, отриманими спектрофотометричним методом (R2 = 0,988). Таким чином, амперометричний біосенсор для визначення глутамату було успішно оптимізовано і використано для вимірювання концентрації глутамату в соусах і приправах.

Ключові слова: амперометричний біосенсор, глутаматоксидаза, полі(фенілендіамин), глутамат, харчові зразки.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018