Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 4 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 4, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.04.068
С. 68-72, бібліогр. 8, англ.
УДК: 79.841.95:577.2.08:579.252.5:619:616.98-076

РОЗРОБЛЕННЯ РЕКОМБІНАНТНОГО ПОЗИТИВНОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ Francisella tularensis ЗА ДОПОМОГОЮ qPCR

 О. Б. Зленко, А. П. Герілович

Національний науковий центр «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини» НААН України, Харків

Метою роботи було конструювання та випробовування рекомбінантного позитивного контролю для виявлення F. tularensis під час проведення полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу (qPCR). Здійснено молекулярне TA-клонування плазміди pTZ57_F/R з ампліконом гена tul4 і подальшу її трансформацію в компетентні клітини i DH5α. Мінімальна діагностична кількість плазміди в реакції становила одну копію. Отриманий позитивний контроль є високочутливим, специфічним і безпечним для використання в лабораторній діагностиці туляремії.

Ключові слова: рекомбінантний позитивний контроль, qPCR, туляремія, молекулярне клонування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018