Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 4 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 4, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.04.073
С. 73-83, бібліогр.25, англ.
УДК: 604.6:577.218:575.113.3:582.926.2

ВПЛИВ ІНТРОНІВ ОДНОДОЛЬНИХ НА ЕКСПРЕСІЮ ТРАНСГЕНІВ У РОСЛИНАХ РОДУ Nicotiana

 І. О. Нітовська, М. Ю. Василенко, Б. В. Моргун

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Метою роботи було дослідити вплив інтронів генів рису OsAct1 та кукурудзи hsp70 на експресію трансгенів у рослинах Nicotiana для їх застосування при тестуванні векторів, що містять зазначені інтрони однодольних. Використовували методи Agrobacterium-опосередкованої трансформації листків тепличних рослин N. benthamiana та асептичних рослин N. tabacum вектором pCB271, що містить інтрони однодольних, світлову флуоресцентну мікроскопію і флуорометрію зеленого флуоресцентного протеїну (GFP), детекцію трансгенів за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Спостерігали транзієнтну експресію GFP в інфільтрованих тканинах N. benthamiana. Отримали трансгенні рослини N. tabacum, що є стійкими до канаміцину. Показано флуоресценцію GFP в екстрактах трансгенних ліній тютюну. У частини трансформантів N. tabacum спостерігали припинення експресії трансгенів. Таким чином, трансгени, що містять інтрони генів кукурудзи hsp70 або рису OsAct1 після промотору, експресуються в рослинах Nicotiana. Отже, рослини N. benthamiana та N. Tabacum можна використовувати для тестування векторів, сконструйованих для трансформації злакових. Виявлено, що зазначені нітрони однодольних можуть справляти негативний вплив на експресію трансгенів у рослинах Nicotiana.

Ключові слова: інтрони однодольних, Nicotiana, Agrobacterium-опосередкована транс формація, GFP.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018