Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 4 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 4, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.04.084
С. 84-90 , бібліогр.26 , англ.
УДК: 615.473.92:571.27

ВПЛИВ ІМПЛАНТАЦІЇ КАТЕТЕРА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ ІН'ЄКЦІЙ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ ПРОФІЛЬ МІКРОГЛІЇ ЩУРІВ

 Е. Гурмач, М. Рудик, В. Святецкая, Л. Скивка

Киевский национальный университет шимени Тараса Шевченко

Метою роботи було дослідження впливу установки інтракраніального катетера на метаболічний профіль мікроглії щурів. Клітини мікроглії виділяли методом центрифугування в градієнті щільності Перколла. Оксидативний метаболізм і фагоцитарну активність досліджували методом проточної цитометрії. Аргіназну активність вивчали колориметричним методом. Синтез нітритів визначали в реакції Грісса. Було виявлено, що установка інтракраніального катетера спричинювала зниження синтезу нітритів клітинами мікроглії в 3 рази, посилення синтезу реактивних форм кисню в 1,5 раза і незначно знижувала фагоцитарну активність. Імплантація катетера не впливала на масу і життєздатність тварин. Таким чином, установка інтракраніального катетера зумовлює тривале протизапальне зрушення метаболізму мікроглії щурів.

Ключові слова: фагоцити, мікроглія, метаболічний профіль, інтракраніальний катетер

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018