Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 4 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 4, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.04.050
С. 50-56, бібліогр. 31, англ.
УДК: 577.29:661.8

ВПЛИВ ОРГАНІЧНОЇ ЛІПОСОМАЛЬНОЇ ФОРМИ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ЗАПЛІДНЮВАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ ТА РІВЕНЬ АНТИОКСИДАНТНИХ РЕАКЦІЙ САМИЦЬ КРОЛІВ

О. В. Штапенко1, І. І. Гевкан1, Ю. І. Сливчук1, Є. О. Дзень1,  В. Я. Сирватка2, Н. М. Матвієнко3

1Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України, Львів
2Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
3Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук, Київ, Україна

Метою роботи було вивчення впливу органічних сполук цинку, мангану та хрому у формі ліпосомального комплексу на запліднювальну здатність та рівень антиоксидантних реакцій самиць кролів. Згодовування кролицям органічних сполук мікроелементів підвищує кількість жовтих тіл вагітності, імплантацій та живих ембріонів порівняно з контрольною групою. Окрім того, у тварин, які отримували органічні мікроелементи перед осіменінням, відзначено зниження на 4,4% та 1,7% передімплантаційних і постімплантаційних втрат. Рівень ТБК-активних продуктів у яєчниках самиць дослідної групи був вірогідно вищий (P ≤ 0,05) ніж у контрольній групі, тоді як вміст гідропероксидів ліпідів знижувався. У матці кролиць після додавання органічних сполук мікроелементів істотно знижувався вміст ТБК-активних продуктів порівняно з аналогічним показником у контрольній групі (P ≤ 0,001). Активність супероксиддисмутази у матці та яєчниках тварин дослідної групи була вірогідно вищою порівняно з контролем (P ≤ 0,01). Наші дослідження показали, що додавання органічних сполук мікроелементів у ліпосомальній формі до основної дієти впродовж двох тижнів до осіменіння позитивно впливає на інтенсивність обмінних процесів у репродуктивних органах та зберігання антиоксидантно-прооксидантної рівноваги, що покращує запліднюваність та імплантацію ембріонів.

Ключові слова: органічні форми мікроелементів, самиці кролів, антиоксидантні реакції.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018