Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X електронна версія)

 4 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 4, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.04.005
С. 5-27, бібліогр. 126, англ.
УДК: 579.841: 577.114

НЕТРАДИЦІЙНІ ПРОДУЦЕНТИ МІКРОБНИХ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДІВ

 Т. П. Пирог А. А. Вороненко М. О. Івахнюк

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

Наведено дані літератури щодо синтезу екзополісахаридів психрофільними грибами, гало- і термофільними археями та бактеріями, зокрема й виділеними з глибоководних гідротермальних вентів — джерел. Проаналізовано фізіологічну роль, фізико-хімічні властивості та можливі галузі практичного використання екзополісахаридів, синтезованих нетрадиційними продуцентами. Більшості з них притаманна імуномодулювальна, противірусна, антикоагулянтна, протипухлинна, антиоксидантна активність, що робить їх перспективними для застосовування у медицині та фармацевтиці. Водночас аналіз літератури засвідчив необхідність розроблення ефективних технологій одержання таких полісахаридів, оскільки показники їх синтезу нетрадиційними продуцентами є значно нижчими порівняно з традиційними.

Ключові слова: екзополісахариди, термофіли, психрофіли, галофіли, гідротермальні венти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018