Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 4 2018

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 11, № 4, 2018
https://doi.org/10.15407/biotech11.04.028
С. 28-49, бібліогр. 162, англ.
УДК: 004:591.5:612:616-006

ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ДАНИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ: МЕТОДИ ТА ЗАСТОСУАННЯ

 О. М. Ключко1, З. Ф. Ключко2

1Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є.Кавецького НАН України, Київ
2Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ

Метою роботи був аналіз різних інформаційних систем з базами даних, а також помилок, що при цьому виникають. З’ясовано особливості біологічних об’єктів, які слід враховувати під час проектування баз даних. Описано також способи створення електронних колекцій біологічних організмів для вітчизняних потреб на основі баз даних з відповідними алгоритмами для природозбереження. Ці дані зіставлено з деякими зарубіжними аналогами з метою оцінювання позитивного та негативного досвіду. Сформульовано вимоги до баз даних з інформацією щодо нічниць-совок Noctuidae (Lepidoptera) та деяких павукоподібних Areneidae для розробленої нами електронної інформаційної системи «ЕкоІС». Подано опис створюваної реляційної бази даних з інформацією про комах та аналізом обраної об’єктної області, з урахуванням особливостей біологічних об’єктів і характеристик аналогів інформаційних систем. Зроблено висновки щодо нових засобів розроблення баз даних біооб’єктів та застосування їх на прикладі системи «ЕкоІС», а також наведено деякі рекомендації з конструювання баз даних з інформацією про живі організми.

Ключові слова: біоіндикатори, електронні інформаційні системи, бази даних  членистоногих, бази даних комах Noctuidae (Lepidoptera), Areneidae

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2018