Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

5 2017 cover

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 5, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.05.043
С. 43-50 , бібл. 13, англ.
УДК: 577.113.6:602.643:54-126

ПРИГНІЧЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРІОНІВ АНТИСЕНС-ОЛІГОНУКЛЕОТИДАМИ

Н. Ю Сусол., Д. Д. Остапів, В. В. Влізло

Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України, Львів

Метою роботи було дослідити здатність нових комплексів специфічних однонитчастих олігонуклеотидів ? асОДН ? з полімерними носіями на основі диметиламінометилакрилату пригнічувати експресію фізіологічного пріона.   Встановлено, що введення комплексів новосинтезованих носіїв на основі диметиламінометилметакрилат - PEG-DMAEM-MP-27 (магнітні частинки) (MP-27), PEG- DMAEM-MP-2 (MP-2), PEG- DMAEM-MP-3 (MP-3)   із   асОДН в організм щурів призводить до зниження вмісту пріона у тканинах селезінки і тонкого кишечнику. Також було вивчено вплив комплексів нових носіїв на основі диметиламіноетилметакрилату - MP-27, MP-2 та MP-3 з асОДН на гематологічні та біохімічні показники крові  щурів Вістар.

Ключові слова: пріонні інфекції, антисенс-олігонуклеотиди, полімерні носії.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017