Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкований варіант)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

5 2017 cover

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 5, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.05.036
С. 36-42, бібл. 9, англ.
УДК: 57.08:636:31

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СУБСТРАТІВ ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ БІОБУТАНОЛУ ЗА КУЛЬТИВУВАННЯ ШТАМІВ Clostridium acetobutylicum

О. О. Тігунова1, Г. С. Андріяш 1, Н. Е. Бейко 1, І. В. Мельник 2, С. М. Шульга 1

1ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, Київ
2Національний університет харчових технологій, Київ

Метою роботи було дослідити накопичення біобутанолу штамами Clostridium acetobutylicum з використанням альтернативних субстратів (соку топінамбуру, технічного гліцеролу, гліцеролу сирцю, подрібненої зеленої біомаси сої, ріпаку, дротоподібного проса, пшениці). Для підвищення накопичення бутанолу в процесі культивування проводили іммобілізацію клітин С. acetobutylicum на носіях (смужках бельтингу, феритових кільцях та кільцях Рашига) статичним способом — методом адсорбційної іммобілізації. Клітини осаджували за допомогою центрифугування, супернатант переганяли та визначали продукти бродіння. Наявність розчинників у культуральній рідині визначали за допомогою газової хроматографії. Максимальне накопичення бутанолу (2 г/дм3) спостерігали за концентрації у середовищі гліцеролу-сирцю 16 г/дм3, а повне інгібування розвитку культури — за 25 г/дм3 . Накопичення бутанолу штамом C. acetobutylicum ІМВ В-7407 за культивування від’ємно-доливним методом залежало від кількості вилучень та доливань середовища. Іммобілізація культури з використанням кілець Рашига дала змогу підвищити біоконверсію до бутанолу в 2 рази. Таким чином, було показано можливість використання нетрадиційних субстратів для отримання біобутано- лу. Найбільшого накопичення було досягнено за використання гліцеролу (11 г/дм3) як водорозчинного субстрату та лігноцелюлозного — дротоподібного проса (2,6 г/дм3). Іммобілізація клітин культури С. acetobutylicum на носіях підвищувала накопичення бутанолу. Використання кілець Рашига як носіїв для іммобілізації дало змогу підвищити накопичення бутанолу в 2 рази.

Ключові слова: біобутанол, Clostridium acetobutylicum ІМВ В-7407, іммобілізація.

© Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, 2017