Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (электронная версия)

5 2017 cover

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 5, 2017
https://doi.org/10.15407/biotech10.05.051
С. 51-62, бібл. 20, англ.
УДК: 544.7:547.458.233.32:544.032.733:664.127.7

ОСОБЛИВОСТІ ГІДРАТАЦІЇ КОМПОЗИТНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ ТА САХАРОЗИ В РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Туров В.В., Крупська Т.В., Головань А.П., Картель М.Т.

Інститут хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України, Київ

Метою роботи було дослідити стан води в гідратованому порошку сахарози, її розплаві та композитних системах, які містять 3 частини кремнезему (А-300 чи АМ1) і 1 частину сахарози в повітряному середовищі, середовищі слабополярного органічного розчинника — дейтерохлороформу та середовищі CDCl3 з добавками сильних кислот методом низькотемпературної 1Н ЯМР спектроскопії. Показано, що за сумісної механоактивації сахарози з нанокремнеземом відбувається її аморфізація. При цьому адсорбція води в такому композиті не супроводжується процесом розчинення іммобілізованої на поверхні SiO2 сахарози в міжфазній воді. Виявлено ефект підвищення розчинності сахарози за перенесення композиту в середовище органічного розчинника — дейтерохлороформу, що не розчиняє воду і сахарозу. Висловлено припущення, що цей ефект зумовлений збільшенням площі контакту кластерів адсорбованої води з поверхнею сахарози. Максимальна концентрація сахарози, за якої вона розчиняється в міжфазній воді, становить близько 30 мас.%. За збереження співвідношення концентрацій компонентів та кількості адсорбованої води заміна гідрофільного кремнезему А-300 на гідрофобний АМ1 знижує вільну енергію зв’язування води в композитній системі. Одержані результати можуть бути використані у разі конструювання нового покоління ентеросорбентів..

Ключові слова: 1Н ЯМР спектроскопія; цукроза; гідроущільнений, гідрофільний та гідрофобний кремнезем; композитна система.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2017