Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 3, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.03.057
С. 57-64, бібліогр. 36, англ.
УДК: 576.311.34:582.661.15

УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ ХЛОРОПЛАСТІВ ЯК БІОМАРКЕРИ
ЗАБРУДНЕННЯ КИСЛОТНИМИ ДОЩАМИ ТА ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ

Водка М. В.

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

Метою роботи було підтвердити можливість використання структурних змін хлоропластів Spinacea olearacea L. як біомаркерів для оцінки забруднення навколишнього середовища кислотними дощами і важкими металами. Ультраструктурні зміни хлоропластів реєстрували методом трансмісійної електронної мікроскопії. Отримано дані про зміни у структурі хлоропластів під впливом зазначених чинників, зокрема неоднорідність упаковки гран тилакоїдів, товщини мембран, наявність крохмальних зерен, збільшення люменального простору порівняно з контролем. Ці структурні зміни можна застосовувати як маркери для вивчення ефектів абіотичних стресів, зокрема кислотних дощів та важких металів, а також для створення нових, стійких високотехнологічних сортів сільськогосподарських культур.

Ключові слова: Spinacea olearacea L., імітовані кислотні дощі, важкі метали, структура хлоропластів, біомаркери.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016