Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 10, № 3, 2017;  
https://doi.org/10.15407/biotech10.03.050
С. 50-56, бібліогр. 13, англ.
УДК: 664.15

ГРАДІЄНТНО-НЕПЕРЕРВНЕ КУЛЬТИВУВАННЯ ДРІЖДЖІВ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ ІЗ МЕЛЯСИ

Левандовський Л. В. Михайлик В. С.

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

Метою роботи було створення технологічних умов для інтенсифікації синтезу дріжджів у процесі градієнтно-неперервного культивування. Експериментами на стендовій установці батарейного типу з чотирьох апаратів показано можливість регулювання метаболічної активності продуцента спирту та дріжджів у широких межах залежно від співвідношення кількості меляси, що вводиться у другий, третій і четвертий апарати. Досягнуто високе накопичення дріжджів у середовищі (до 99 г/дм3) шляхом введення меляси за схемою 3:2:1 у кількості, що забезпечує досягнення початкової концентрації сухих речовин наприкінці процесу 26,5 г/100 см3.

Доведено, що найбільший економічний коефіцієнт синтезу біомаси з цукрів меляси — 88 г/100 г – спостерігається у разі внесення меляси за схемою 1:2:2,5 за початкової концентрації сухих речовин середовища 12 г/100 см3.

Ключові слова: дріжджі, спирт, меляса.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016