Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (друкована версія)
ISSN 2410-776X (електронна версія)

 2 2016

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 9, № 2, 2016;  
https://doi.org/10.15407/biotech9.02.028
С. 28-36, бібліогр.  33, англ.
УДК:  557.161.2+612.017.1:616-097

РОЗРОБКА ТА ВАЛІДАЦІЯ ІМУНОЕНЗИМНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 25-ГІДРОКСИВІТАМІНУ D У СЕРОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ

А.О. Мазанова, І.О. Шиманський, М.М. Великий

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ

Метою роботи була розробка імуноензимної тест-системи для конкурентного визначення 25OHD у серологічних зразках з використанням поліклональних антитіл проти 25OHD і біотин-стрептавідинового способу візуалізації. Для розробки тест-системи було використано специфічні антитіла проти 25OHD з титром 1:3000. Було встановлено оптимальну концентрацію конкуруючого агента (25OHD3-LC-біотину), яка становила 5 нг/мл та побудовано стандартну калібрувальну криву з використанням набору з семи калібраторів. Для валідації тест-набору було визначено ряд стандартних параметрів: ліміт детектування, кількісний ліміт, крос-реактивність, внутрішньо-,та міжсистемний коефіцієнти варіації (Intra.CV, Inter.CV), "матричний ефект". Отримані результати показують, що створена тест-система може успішно використовуватись для визначення 25OHD у серологічних зразках.

Ключові слова: 25-гідроксивітамін D3, імуноензимний аналіз, поліклональні антитіла.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2016