Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.053
С. 53-62, бібліогр. 28, англ.
УДК: 616.71-007.234: 547.771

ЕФЕКТИВНІСТЬ НІТРОГЕНВМІСНИХ БІСФОСФОНАТІВ У РЕГУЛЮВАННІ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ ЗА АЛІМЕНТАРНОГО ОСТЕОПОРОЗУ У ЩУРІВ

Комісаренко С. В.1, Волочнюк Д. М.2,. Шиманський І. О.1, Івонін С. П.2, Великий М. М.1

1Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
2Інститут органічної хімії НАН України, Київ

Метою роботи було дослідити ефективність синтезованих нітрогенвмісних бісфосфонатів як перспективних субстанцій лікарських засобів у корекції порушень мінерального обміну за остеопорозу. Дослідження проводили на моделі аліментарного остеопорозу у щурів, розвиток якого характеризується гіпокальціємією, гіпофосфатемією, зниженням вмісту 25-гідроксивітаміну D3 у сироватці крові та вираженою демінералізацією кісткової тканини (знижується зольність і вміст мінеральних компонентів). Встановлено, що досліджувані синтезовані нітрогенвмісні бісфосфонати (піразолвмісні аналоги), подібно до препаратів порівняння — метиленбісфосфонату (динатрієвої солі метиленбісфосфонової кислоти) та алендронату (4-аміно-1-гідроксибутиліден-бісфосфонату), з різною ефективністю гальмують процес демінералізації кісткової тканини та посилюють мінеральний обмін у щурів з остеопорозом. Зокрема, за дії досліджуваних препаратів (бісфосфонати І-12, І-40 та І-42) зростав вміст кальцію, фосфатів і знижувалась активність лужної фосфатази та її ізоензимів у сироватці крові. Підвищувалися зольність та вміст кальцію і фосфору в золі великогомілкової та стегнової кісток. Найвищу антирезорбтивну ефективність і здатність корегувати мінеральний обмін за аліментарного остеопорозу, в тому числі й вищі за аналогічні показники препаратів порівняння, продемонстровано для бісфосфонату І-12. Виявлене суттєве зниження вмісту 25-гідроксивітаміну D3 у сироватці крові характеризує значний дефіцит вітамін D3 за аліментарного остеопорозу, що не компенсується бісфосфонатами, а тому подальші дослідження мають бути спрямовані на поєднане застосування бісфосфонатів, які пригнічують активність остеокластів і зменшують резорбцію, та вітаміну D3 — основного регулятора процесу ремоделювання кісткової тканини та активатора остеосинтезу.

Ключові слова: нітрогенвмісні бісфосфонати (піразолвмісні аналоги), аліментарний остеопороз, мінеральний обмін, вітамін D3.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015