Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 4 2015

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 8, № 4, 2015;  
https://doi.org/10.15407/biotech8.04.040
С. 40-52, бібліогр. 40, англ.
УДК: 577.15.08: 543.9

АНАЛІЗ РИНКУ ТА СТВОРЕННЯ МІКРОБНИХ БІОПРЕПАРАТІВ ДЛЯ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ

 Кириченко О. В.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

Проаналізовано мікробні біопрепарати для рослинництва, зокрема під бобові, зернові, технічні та інші сільськогосподарські культури, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Наявні на ринку України біопрепарати, залежно від функціональної активності біологічного агента, можна розділити на основні групи: рістстимулювальної; фітопротекторної дії; для прискореного розкладання рослинних залишків, відновлення і збереження родючості ґрунтів, а також залежно від кількості компонентів, що входять до їхнього складу, — на моно- і комплексні біопрепарати. Розглянуто підходи до створення комплексних біопрепаратів і композицій на основі біологічних агентів — мікроорганізмів з агрономічно цінними властивостями, грибів, водоростей, біологічно активних метаболітів рослин і мікроорганізмів, а також мікроелементів у хелатованих формах, для вирішення основних екологічних завдань — отримання органічної продукції рослинництва, відновлення і збереження родючості ґрунтів. Наведено результати досліджень автора зі створення комплексних композицій для вирощування бобових і зернових культур на основі бульбочкових бактерій, ризобактерій, мікроорганізмів-деструкторів ксенобіотиків, мікробних (екзополісахариди, екзометаболіти) і рослинних (фітолектини, екстракт синьо-зелених водоростей) метаболітів. Установлено, що комплексні біопрепарати і композиції виявляють більш ефективну і стабільну дію порівняно з монокультурою. Наведено приклади біопрепаратів нового покоління, створених з використанням інноваційних технологій: IGET Technology (Induced Gene Expression Triggers), ЛХО-промоутер (ліпохітоолігосахарид-промоутер)-технологій, ТОП-технологій (технологія осмопротектора) із залученням розробок молекулярної та клітинної біології, нанотехнологій, а також сучасних твердих носіїв, адгезивів, ліпкогенів, формулярів, що забезпечують високий титр мікробних клітин у біопрепаратах, тісний контакт бактерій із насінням за інокуляції та пролонговане збереження життєздатності мікроорганізмів на насінні.

Ключові слова: мікробні біопрепарати, аграрний ринок України.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2015