Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.083
С. 83-91, бібліогр. 59, укр.
УДК: 615.272.6

ЗАСТОСУВАННЯ АМІНОКИСЛОТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАНОСТРУКТУР

І. С. Чекман1, Н. О. Горчакова1, Г. О. Сирова2, О. О. Казакова3, Т. І. Нагорна1, В. Ф., Шаторна4

1Кафедра фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету  імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
2Кафедра медичної та біоорганічної хімії Харківського національного медичного університету, Україна
3Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України, Київ
4Кафедра біології Дніпропетровської медичної академії, Україна

Проведено аналіз використання амінокислот для створення наноструктур. Відповідні дослідження амінокислот є важливими для створення наноліків. Однак вивчення амінокислот як компонентів наноструктур є недостатнім. З розвитком нанотехнологій розпочали вивчати наночастинки як компоненти лікарських засобів. Амінокислоти в комплексах з наночастинками органічного та неорганічного походження відіграють важливу роль у доставленні лікарських засобів до мішеней патологічних  процесів. Вони знижують  токсичність наноматеріалів, використовуваних у наномедицині для  створення  біосенсорів,  лабораторій-на-чипі, і тому є перспективним  матеріалом  для  синтезу нових лікарських нанопрепаратів та засобів діагностики.

Ключові слова: амінокислоти, наномедицина.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014