Оберіть свою мову

c

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.092
С. 92-101, бібліогр. 59, рос.
УДК: 664.0–637.52

КОМПЛЕКСНІ МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ.  ЗАСТОСУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПО-ДАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

 С. С. Муродова, К. Д. Давранов

Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека, Ташкент

Проаналізовано дані літератури та власні дослідження авторів щодо створення комплексних мікробних препаратів та їх застосування в сільськогосподарській практиці Узбекистану. Біотехнології на основі місцевих високоефективних штамів мікроорганізмів дали змогу розробити альтернативну стратегію екологічно сталого землекористування, що  ґрунтується на частковій заміні хімікатів мікробними препаратами. Створення нових видів біопрепаратів — мікробних комплексів із місцевих бактеріальних штамів, здатних краще зберігати свої основні  властивості  за  екстремальних  умов, є перспективним порівняно із застосуванням імпортних  препаратів  і  становить  великий теоретичний і практичний інтерес.

Ключові слова: комплексні мікробні препарати, ризосферні бактерії, що стимулюють  ріст рослин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014