Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.102
С. 102-108, бібліогр. 59, англ.
УДК: 576.314.63.004.15:005]:617-089.844

ПОЗАКЛІТИННІ ВЕЗИКУЛИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ФУНКЦІЇ  ТА КЛІНІЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ

А. В. Оберемко, А. Г. Попандопуло

«Інститут невідкладної і відновлювальної хірургії ім. В. К. Гусака НАМН України», Донецьк

Наведено узагальнене визначення везикул як двомембранних  екстраклітинних  органоїдів,  що  є  характерними  для  всіх  клітинних форм життя: не лише ев-, але й прокаріотичних.  Подано  також  історію  вивчення  напряму, номенклатуру, структуру і склад позаклітинних везикул, показано їх вплив на життєві процеси в нормі та за патології. Ґрунтуючись на властивостях екзосом і мікровезикул, розглядається можливість корегування перебігу низки хвороб та їх діагностики. Велика кількість невирішених питань цієї галузі залишає за собою широке поле для нових досліджень.

Найбільш перспективними з погляду практичної охорони здоров’я є напрями з вивчення впливу  екзосом  і  мікровезикул  на  розвиток тієї чи іншої хвороби, можливість коригування перебігу патологічного процесу за допомогою позаклітинних везикул певного типу, що виступають  як  біологічно  активні  речовини. Актуальним є також подальше з’ясування ролі  і  значущості  екзосом  для  прилеглих  клітин, тканин і органів на молекулярному рівні, перспективи використання позаклітинних везикул як біомаркерів захворювань.

Ключові слова: екзосоми, мікровезикули.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014