Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.075
С. 75-82, Бібліогр. 9, укр.
УДК: 577.21+633.16+663.421+544.475

ПОШИРЕНІСТЬ АЛЕЛІВ ГЕНА HvITR1, ЩО КОДУЄ ІНГІБІТОР ТРИПСИНУ CMe (BTI-CMe), ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ КОЛОЇДАЛЬНОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ ПИВА,  У ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В УКРАЇНІ СОРТАХ ЯЧМЕНЮ

 А. І. Степаненко1, Б. В. Моргун1, О. В. Степаненко1, С. С. Поліщук2, О. І. Рибалка2

1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
2Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, Одеса

Виконано  біотехнологічний  аналіз  сучасних  сортів  ячменю  вітчизняної  та  зарубіжної  селекції для виявлення цінних SE-ve генотипів. Ідентифікацію алельного стану гена проведено у 109 сортах ячменю за допомогою розроблених мультиплексних ПЛР для SNAP-системи молекулярних маркерів. Серед  досліджених  сортів  алель  SE+ve виявлено  у  75  сортів  ячменю,  алель  SE-ve —  у решти сортів. Гетерогенними (+/-) виявилися 6 зразків, у яких знайдено обидва алелі: SE+ve та SE-ve. Одержані результати порівняно з даними Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, показали, що 8 сортів, зазначених як фуражні, несуть алель SE+ve і жоден з них не несе алель SE-ve. Із 38 сортів, якість яких було визначено як придатну для  пивоваріння, 19 містять алель SE+ve, решта — алель SE-ve.

Результати проведеного аналізу колекції сортів ячменю за алельним складом гена HvITR1 мають важливе технологічне значення як за добору пар для селекції сортів пивоварного напряму, елітних рослин  у  селекційних  популяціях,  так  і  для  об’єктивної  оцінки  партій  зерна,  призначених  для виготовлення якісних та стабільних під час зберігання напоїв.

Ключові слова: біотехнологія ячменю, помутніння пива, СМе-протеїн.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014