Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.069
С. 69-74, Бібліогр. 16, англ.
УДК: 579.873.7:547.979.8:577.21

МОЛЕКУЛЯРНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВАЦІЇ БІОСИНТЕЗУ КАРОТИНОЇДІВ У ПРОДУЦЕНТА Streptomyces globisporus 1912

 Б. П. Мацелюх, Л. В. Поліщук, В. В. Лук’янчук, С. Л. Голембіовська, В. Я. Лавренчук

Інститут мікробіології і вірусології  ім. Д. К. Заболотного НАНУ,  Київ, Україна

Метою  роботи  був  порівняльний  аналіз послідовностей  кластерів  генів  біосинтезу каротиноїдів  вихідного  неактивного  штаму S. globisporus 1912-2  і  спонтанного мутанта, продуцента  каротиноїдів  1912-4Crt, а  також порівняння цих послідовностей з ідомими для генів crt інших представників стрептоміцетів. Порівняльний аналіз одержаних  послідовностей  ДНК  з  даними  GenBank  дав  змогу  локалізувати  7  генів  crt біосинтезу  каротиноїдів S.  globisporus 1912  в  одному  кластері.  Цей  кластер, подібно до інших генів crt різних видів  Streptomyces,  складається  з  двох  конвергентних оперонів із 4 і 3 генами crt. Встановлено високу гомологію (93 %) кластерів генів crt S. globisporus 1912 і S. griseus IFO 13350. Знайдено  два  непунктуальних  повтори  із  21  п.  о.  у послідовності гена crtY, який кодує лікопінциклазу. Показано, що делеція зі 117 п. о., яка включає послідовність між двома непунктуальними повторами із 96 п.о. і один непунктуальний повтор із 5’- кінця, активує кластергенів  crt, синтез бета-каротину (6,91 мг/л) і лікопіну  (3,24  мг/л)  штамом  1912-4Crt. Запропоновано гіпотезу про сайт-специфічну рекомбінацію між двома непунктуальними повторами як  причину  появи  делеції  в гені crtY штаму 1912-4Crt. Одержаний штам 1912-4Crt є важливим для наступної генетичної селекції більш  ефективних продуцентів каротиноїдів. Виявлено наявність делеції з 86 п. о. у регуляторному гені lndRR, яка призводить до втрати біосинтезу ландоміцину Е штамом 1912-4Crt. Послідовності ДНК генів crt і lnd S. globisporus 1912 представлено у базі даних NCBI номерами доступу  KM349312 і KJ645792, відповідно.

Ключові слова: Streptomyces globisporus, спонтанна делеція, лікопінциклаза, кластер генів crt.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014