Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.063
С. 63-68, Бібліогр. 12, англ.
УДК: 669.187.526.001.5

ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОЛОЇДНОГО РОЗЧИНУ НА ОСНОВІ НАНОЧАСТИНОК БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ

 К. В. Ляпіна1, П. Г. Дульнєв2, А. І. Маринін3, Т. В. Мельниченко1, А. І. Устинов1

1Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ, Київ, Україна
2Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ, Київ, Україна
3Національний інститут харчових технологій,  Київ, Україна

Метою роботи було одержання стійкої суспензії  на  основі  біосумісних  речовин  з  використанням  як  прекурсора  біогенних  наночастинок металів, інкапсульованих у сольову матрицю NaCl.

Рідиною  для  розчинення  було  обрано водорозчинний комплекс на основі різноманітних похідних амінів, яким притаманні антисептичні властивості. Розчин піддавали диспергуванню з використанням ультразвукової обробки за підвищеної температури. У процесі  диспергування  відбувається  видалення сольової оболонки з одночасним формуванням органічної  оболонки  на  поверхнях  наночастинок металу, що забезпечує їх стабілізацію. Дослідження суспензії після витримки за кімнатної температури упродовж 100 днів показало, що всі її характеристики залишаються стабільними.

Розроблено метод одержання стабільного колоїдного розчину на основі наночастинок біогенних металів (Cu, Co, Fe та ін.). Як прекурсор використовували  інкапсульований  у  соляну оболонку металевий нанопорошок. Показано, що  такі  колоїдні  розчини  характеризуються вузькою дисперсією розмірів, а також стійкістю до температурних взаємодій та часового фактора.

Ключові слова: електронно-променеве  випаровування,  нанопорошки,  розподіл  частинок за розмірами.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014