Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.057
С. 57-62, Бібліогр. 16, рос.
УДК: 615.281-546.57-541.8-576.8.06

ОДЕРЖАННЯ ТА АКТИВНІСТЬ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ОСНОВІ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ ДІАЗОТРОФНОГО ШТАМУ Bradyrhizobium japonicum 36  ТА AgNO3

Б. А. Расулов

Інститут генетики та експериментальної біології рослин АН Республіки Узбекистан,
Ташкентська область

Метою  роботи  було  одержання  наночастинок  срібла,  а  також  вивчення  їхньої бактерицидної  активності  проти  патогенних культур  Escherichia  coli ATCC11229  і  Staphylococcus aureus ATCC6538.

Одержаний  комплекс  охарактеризовано УФ-спектроскопією,  рентгеноструктурним аналізом  і  просвічувальною  електронною мікроскопією.  Колоїдні  розчини  комплексу поглинали  випромінювання  у  видимій ділянці  420–460  нм,  що  свідчило  про утворення наночастинок срібла. Синтезовані наночастинки срібла мають розміри від 6 до 50 нм. Доведено наявність в них атомарного срібла. Цей матеріал виявляв антибактеріальну активність проти патогенних культур, таких як Escherichia coli ATCC11229 і Staphylococcus aureus ATCC6538.

Ключові слова: наночастинки  срібла, екзополісахарид  штаму  Bradyrhizobium japonicum 36.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014