Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.051
С. 51-56, Бібліогр. 12, англ.
УДК: 612.419.014.1:612.119

ФЕНОТИПУВАННЯ ТА СОРТУВАННЯ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ МИШЕЙ ПРОТОЧНОЮ ЦИТОМЕТРІЄЮ

В. М. Кирик

ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН», Київ, Україна

Метою  роботи  було  розробити  протокол мультипараметричного  фенотипування  і сортування  субпопуляцій  гемопоетичних стовбурових  LSK-клітин  і  визначити  їх відносний вміст у кістковому мозку мишей.

Досліджено  клітини  кісткового  мозку мишей  ліній  FVB  та  розроблено  протокол їх  мультипараметричного  фенотипування, що  дало  змогу  визначити  відносний  вміст  LinSca-1+ c-kit+ (LSK), LinSca-1+c-kit+flt3+CD150, LinSca-1+c-kit+flt3+CD150+ і LinSca-1+c-kit+flt3CD150 -субпопуляцій. Встановлено,  що  домінуюча  популяція  LSK-клітин  має фенотип LinSca-1+c-kit+flt3CD150 (57,2  ±  6,8%),  який  характеризує короткоіснуючі  гемопоетичні  стовбурові клітини,  відповідальні  за  мієлопоез.  Вилучення  з  аналізу  клітин,  що  мають  високу ширину  сигналу  за  детекторами  прямого  і  бічного  світлорозсіювання,  дає  можливість зменшити  хибнопозитивні  результати вимірювань.  Запропоновано  також  протокол і продемонстровано ефективність сортування фракції LSK-клітин кісткового мозку мишей для подальшої трансплантації в експерименті. За повторного фенотипування сортованих клітин чистота фракції LinSca-1+c-kit+ становила 96,6 ± 1,8% зі вмістом життєздатних клітин 89,6 ± 4,6%.

Ключові слова: гемопоетичні  стовбурові  клітини, мультипараметрична проточна цитометрія, сортування клітин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014