Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.046
С. 46-50, Бібліогр. 14, англ.
УДК: 577.181.4

БІОСИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ АНТИБІОТИКА БАТУМІНУ

В. В. Клочко

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Досліджено біосинтез антистафілококового антибіотика батуміну в умовах періодичного процесу культивування штаму Pseudomonas batumici. Синтез антибіотика у ферментері відбувався паралельно з ростом культури і досягав максимуму через 50–55 год культивування. Активне споживання кисню штамом-продуцентом відзначалось упродовж 20–55 год культивування з максимумом через 40–45 год. Вихід антибіотика становив 175–180 мг/л і залежав від інтенсивності аерації.

На відміну від «свіжовиділеного» за ферментації антибіотика, у батуміну після довготривалого зберігання хромато-мас-спектрометричним аналізом встановлено наявність двох ідентичних за молекулярною масою піків. З урахуванням структури молекули батуміну зроблено висновок, що найбільш вірогідним типом ізомеризації є кетоєнольна таутомерія. Водночас батумін є діастереоізомером калімантацину А, з яким має ідентичну хімічну будову. Оптичний кут обертання для калімантацину [α]d25 = +56,3o, для батуміну — [α]d25 = –13,5o.

Одночасний ріст P. batumici та синтез антибіотика, а також здатність його молекули до оптичної ізомеризації і утворення кетоєнольних форм дають підстави зробити припущення щодо ролі батуміну в метаболізмі штаму-продуцента.

Ключові слова: батумін, біоснитез, діастереоізомерія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014