Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2014

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 7, № 6, 2014
https://doi.org/10.15407/biotech7.06.040
С. 40-45, Бібліогр. 14, укр.
УДК: 612.398:577.121.3

ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ШТАМІВ-ПРОДУЦЕНТІВ ЛІЗИНУ
ПОРІВНЯННЯМ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ГЕНА 16S РРНК

 С. Андріяш1, Г. М. Заболотна1, В. С. Бондаренко2, С. М. Шульга1

1ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», Київ
2ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

Досліджено філогенетичні зв’язки штамів-продуцентів незамінних амінокислот аспартатної родини Brevibacterium sp. УКМ Ас-674 (Brevibacterium sp. 90), Brevibacterium sp. ІМВ Ас-5004 (Brevibacterium sp. 90Н), Brevibacterium sp. УКМ Ас-675 (Brevibacterium sp. Е531) та мутантного штаму ІМВ В-7447 із «Колекції штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової та сільськогосподарської біотехнології» ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України». За секвенованими послідовностями гена 16S рРНК підтверджено належність дослідженого мутантного штаму ІМВ В-7447 до роду Brevibacterium.

Побудовано дендрограму філогенетичних зв’язків досліджених штамів і споріднених з ними штамів бревібактерій. Показано, що за рівнем гомології послідовностей гена 16S рРНК ці штами-продуценти належать до трьох філогенетичних груп.

Встановлено, що мутантний штам Brevibacterium sp. ІМВ В-7447 не має аналогів у базі даних GenBank.

Ключові слова: Brevibacterium, ген 16S рРНК.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2014