Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 6 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.06.058
С. 58-70, Бібліогр.120, рос.
УДК: «31»628.93:631.148:581.6:582.28

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО СВІТЛА ПІД ЧАС КУЛЬТИВУВАННЯ ГРИБІВ

Н. Л. Поєдинок

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

Штучне світло використовують у тепличному господарстві для підвищення продуктивності та якості сільськогосподарських і декоративних культур рослин. Відомо, що світло також відіграєевну роль у життєдіяльності нефотосинтезуючих організмів, зокрема грибів, однак його використання в біотехнології їх культивування є обмеженим. Існує достатній обсяг інформації про вплив штучного світла різної природи на морфогенез, метаболічні процеси та продуктивність понад 100 видів грибів, багато з яких є продуцентами біологічно активних сполук.

Описано механізми фотореакцій різних грибів, що є невід’ємною частиною цілеспрямованої фоторегуляціі їхньої активності в біотехнологічних процесах. Аналіз цих досліджень і досвіду їх практичного використання дає змогу прогнозувати перспективи використання штучного світла як у промисловому грибівництві, так і під час створення високопродуктивних, екологічно чистих технологій цілеспрямованого синтезу кінцевого продукту.

Ключові слова: гриби, штучне світло, біотехнологія, фоторегуляція.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013