Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 6 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.06.071
С. 71-76, Бібліогр.21, рос.
УДК: 546.26.043

АГРЕГАТНИЙ СТАН С60-ФУЛЕРЕНУ В РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

І. І. Гринюк1, С. В. Прилуцька1, М. С. Слободяник1, О. Ю. Чуніхін2, О. П. Матишевська1

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
2Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Методом фотонної кореляційної спектроскопії оцінено розподіл за розміром, об’ємом та кількістю наночастинок немодифікованого (pristine) С60-фулерену в позбавленому хімічних дисперсантів водному середовищі, що розрізняється за сольовим та протеїновим складом. Показано, що водний колоїдний розчин містить частинки С60-фулерену діаметром від 38 до 600 нм, при цьому значним є вміст наночастинок діаметром 43 нм. У сольовому розчині (0,9% NaCl) спостерігається утворення агломератів С60-фулерену — відсотковий вміст ільших наночастинок зростає порівняно з таким у водному середовищі. Додавання альбуміну в середовище сприяє диспергуванню наночастинок С60 та запобігає їх як спонтанній, так і NaCl-залежній агломерації. У разі внесення С60-фулерену в концентрації 10–5 М в середовище RPMI 1640, що містить 5%-ну ембріональну телячу сироватку, не спостерігається агломерації наночастинок. Одержані дані свідчать, що гомогенний стабільний водний колоїдний розчин немодифікованого С60-фулерену може бути використано для дослідження клітинної відповіді в культуральному середовищі.

Ключові слова: С60-фулерен, фотонно-кореляційна спектроскопія, альбумін, агломерація.

© Palladin Institute of Biochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, 2013