Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 6 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.06.077
С. 77-85, Бібліогр.26, укр.
УДК: 582.542.11:57.086.83

КАЛЮСОГЕНЕЗ ТА РЕГЕНЕРАЦІЯ РОСЛИН Deschampsia antarctica Desv. (Poaceae) У КУЛЬТУРІ in vitro

О. М. Загричук1, А. І. Герц1, Н. М. Дробик1, В. А. Кунах2

1Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, Україна
2Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

Розроблено умови індукції калюсоутворення з кореневих і стеблових експлантів та тривалого вирощування культури тканин Deschampsia antarctica Desv. Здатність до калюсогенезу залежала від мінерального складу живильного середовища, комбінації концентрацій регуляторів росту, місця зростання рослини-донора і типу експланта. Оптимальним для отримання калюсної тканини було живильне середовище Гамборга, Евелейг — B5, доповнене 0,9–1 мг/л 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти та 0,09–0,1 мг/л цитокініну 6-бензиламінопурину. Калюсогенна активність із кореневих експлантів значно (в 1,5–2 рази) перевищувала активність зі стеблових. Одержано пагони спонтанним непрямим органогенезом. Виявлено вплив складу живильного середовища та походження калюсу на ефективність регенерації. Вкорінено регенеровані пагони й підібрано умови для росту рослин-регенерантів in vitro.

Ключові слова: Deschampsia antarctica Desv., калюсогенез, калюсна культура, спонтанна непряма регенерація in vitro, рослини-регенеранти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013