Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 6 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.06.086
С. 86-93, бібліогр. 14., рос.
УДК: 577.114.7:57.083.36

ЦИТОТОКСИЧНА ТА ДНК-УШКОДЖУВАЛЬНА ДІЯ ПРЕБІОТИЧНИХ СУБСТАНЦІЙ

Л. А. Сафронова1, С. І. Войчук1,Б. Г. Сухов2, В. С. Підгорський1

1Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
2Іркутський інститут хімії ім. О. Є. Фаворського СВ РАН, РФ

У зв’язку з несприятливою екологією і широким розповсюдженням захворювань шлунково-кишкового тракту людей і тварин спостерігається підвищений інтерес до пробіотичних препаратів (пробіотики, пребіотики та синбіотики), які показали свою ефективність і безпеку за профілактичного й лікувального приймання. На моделі клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae та культурі раку гортані НЕр-2 проведено оцінювання цитотоксичних і ДНК-ушкоджувальних властивостей низки полісахаридів (арабіногалактан, нанобіокомпозит арабіногалактан із флавоноїдами, карагінан, галактоман та їхні гідролізовані похідні) — нових перспективних пребіотичних субстанцій. Цитотоксичний потенціал речовин визначали за результатами МТТ-тесту, ДНК-ушкоджувальну дію — за морфолого-структурними особливостями ядер клітин. Вивчено синергічну цито- і ДНК-ушкоджувальну дію зазначених полісахаридів із відомими індукторами клітинного хімічного ушкодження (пероксид водню, оцтова кислота, нітрозометилсечовина). У результаті здійснених досліджень встановлено відсутність цито- і ДНК-ушкоджувальних властивостей у цих речовин. Оцінювання комплексного впливу показало, що вони різною мірою здатні посилювати дію пероксиду водню, оцтової кислоти і нітрозометилсечовини. Природу виявлених ефектів не з’ясовано, однак можна припустити, що досліджені пребіотичні субстанції можуть бути використані для посилення дії деяких хімічних сполук і перспективні для застосування в комплексних біомедичних препаратах різного спектра дії.

Ключові слова: цито- і ДНК-ушкоджувальна дія, арабіногалактан, карагінан, галактоманан, Saccharomyces cerevisiae, клітини раку гортані НЕр-2.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013